Město
Bílina

 Více novinek

Nezobrazuje se Vám E-mail správně? Zobrazit v prohlížeči.

Informace k volbám do Zastupitelstva města Bíliny - 23. a 24. září 2022

Vážení občané, 

v pátek 23. září a v sobotu 24. září se konají volby do obecních zastupitelstev. V Bílině bude voleno 29 členů zastupitelstva. 

Občanům města Bíliny bude hlasování umožněno v 15 volebních okrscích, které budou otevřeny v pátek 23. září od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 24. září od 08:00 do 14:00 hodin. 

V případě jakýchkoli dotazů k volbám nás prosím neváhejte kontaktovat na tel. čísle 417 810 840, nebo e-mailem na ePodatelna@bilina.cz

Bližší informace k nadcházejícím volbám naleznete níže.  

Kdo může volit

Volit může státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v Bílině trvalý pobyt, nebo občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v Bílině trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Hlasovací lístky

Roznos hlasovacích lístků pro město zajišťuje Česká pošta. Hlasovací lístky byste měli ve svých schránkách nalézt nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. 

V případě potřeby obdržíte hlasovací lístky v den voleb i ve volební místnosti.

Přehled kandidátů do Zastupitelstva města Bíliny

O Vaši přízeň se v Bílině ucházejí následující strany a hnutí: 

1. Komunistická strana Čech a Moravy

2. Naše Bílina - Svobodní 

3. Čistá a bezpečná Bílina 

4. Občanská demokratická strana 

5. MOJE BÍLINA 

6. SPD-Trikolora

7. Bílinští sociální demokraté a nezávislí

8. ANO 2011

Přehled kandidátů

Hlasování mimo volební místnost

Volič s trvalým pobytem v Bílině může požádat, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. O možnost hlasování mimo volební místnost se žádá ze závažných, zejména zdravotních důvodů. 

O hlasování mimo volební místnost se žádá kdykoli telefonicky na číslech 417 810 846, 417 810 840, 602 113 769. V den voleb můžete požádat o hlasování do přenosné hlasovací schránky příslušnou okrskovou volební komisi podle místa trvalého bydliště. 

Jak upravit hlasovací lístek

V komunálních volbách existují tři možnosti, jak upravit hlasovací lístek. Máte totiž tolik hlasů, kolik se volí zastupitelů - v Bílině tedy 29 hlasů. 

Hlasovací lístek je možné upravit jedním z uvedených způsobů:

  • Označit jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku.
  • Označit jednotlivě ty kandidáty, pro které hlasujete, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit 29 kandidátů.
  • Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.
Jak upravit hlasovací lístek

Jak probíhá hlasování?

1. Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

- platným občanským průkazem,
- platným cestovním pasem České republiky,
- jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu (od 02.08.2021 osvědčením o registraci). 

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

2. Po prokázání totožnosti obdrží volič úřední obálku a odejde do prostoru pro úpravu hlasovacího lístku - za zástěnu, jenž zajišťuje tajnost hlasování.

3. Volič v tomto prostoru upraví hlasovací lístek, který následně vloží do úřední obálky. Za plentou, tedy v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, musí být volič sám, neboť platí zásada tajnosti hlasování.

4. Volič hlasuje tak, že úřední obálku se zvoleným hlasovacím lístkem vhodí do volební schránky. Pokud vhodí do schránky pouze hlasovací lístek, nebo naopak pouze prázdnou úřední obálku, nebo např. hlasovací lístek v jiné než úřední obálce, nelze hlas započítat.

Přehled volebních okrsků

V Bílině je 15 volebních okrsků rozmístěných po celém území města. Občané hlasují ve volební místnosti podle místa jejich trvalého bydliště. Číslo volebního okrsku je součástí obálky s hlasovacími lístky, které naleznete ve svých schránkách.

Volební okrsek č. 1 - zasedací místnost radnice

zasedací místnost Městského úřadu Bílina, vchod z ul. M. Majerové
→ pro voliče s trvalým pobytem v ulicích: 
Bezovka, Břežánská: 49, 50, Hasičská, Horská, Chlumská, Komenského, Litoměřická – stará zástavba, M. Majerové, Mírové náměstí, Na Chlumu, Na Hradišti, Na Zámku, 5. května – 212, 213, 219, Seifertova, Teplická – stará zástavba, Tyršova, V Parku, Wolkerova, Zadní, Zámecká, Želivského, Žižkovo náměstí, Žižkovo údolí.

 

Volební okrsek č. 2 - výstavní síň U Kostela

→ výstavní síň U Kostela v Bílině, Seifertova 20,
→ pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Alšova – stará zástavba, Bořeňská – stará zástavba, Fügnerova – stará zástavba, Jiráskova – stará zástavba, Kmochova, Kollárova, Masarykova výšina, Mírová – stará zástavba, Nerudova, Opletalova, Palackého, 5. května, Petra Bezruče, Pražská – stará zástavba, Síbova – stará zástavba, Sokolská, Tylova – stará zástavba.

 

Volební okrsek č. 3 - MŠ Síbova

→ budova Mateřské školy v Bílině, Síbova 332,
→ pro voliče s trvalým pobytem v ulicích: 
Jiráskova, Mírová 339, 340, Pod Bořní, Síbova 306, 307, 308, 309, 314, 315, 330, 331, 332, Tylova 300, 301, 302, 303, 304.

 

Volební okrsek č. 4 - ZŠ Praktická

→ budova Základní školy praktické v Bílině, Kmochova 205,
→ pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Aléská 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, Alšova 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 237, 238, 239, 240, 271, 367, 390, Bořeňská 227, Jenišovská 220, 221, Jižní 296, 297, Luční, Mládežnická, Zahradní.

 

Volební okrsek č. 5 - klub důchodců

→ budova klubu důchodců v Bílině, Aléská 265,
→ pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Aléská, Bezejmenná, Fügnerova, Jenišovská, Pražská.

 

Volební okrsek č. 6 - ZŠ Lidická

→ budova Základní školy v Bílině, Lidická 18,
→ pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Boženy Němcové, Břežánská, Důlní, Fišerova, K. H. Máchy, Kyselská, Lidická, Liptická, Mostecká, Nábřeží, Na Větráku, Na Výsluní, Nemocniční, Příkrá, Reussova, Sklářská, Skleničkova, Školní, Uhelná, Vrchlického, Železniční.

 

Volební okrsek č. 7 - knihovna

budova Městské knihovny v Bílině, Mírové náměstí 21,
→ pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Pivovarská 695, 696, 697, 698, Sídliště U Nového nádraží.

 

Volební okrsek č. 8 - MŠ Švabinského

budova Mateřské školy v Bílině, M. Švabinského 664,
pro voliče s trvalým pobytem v ulici: M. Švabinského. 

 

Volební okrsek č. 9 - MŠ A. Sovy

budova Mateřské školy v Bílině, Antonína Sovy 668,
pro voliče s trvalým pobytem v ulici:  Antonína Sovy. 

 

Volební okrsek č. 10 - Dům dětí a mládeže

budova Domu dětí a mládeže v Bílině, Havířská 529/10,
→ pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Bedřicha Smetany, Bílinská, Čsl. armády, Dukelská, Dvořákova, Elišky Krásnohorské, Havířská, Havlíčkova, Husova, Chudeřice, Jakoubkova, Jiřího z Poděbrad, Prokopa Holého, Sadová, Sídliště SHD, Studentská, Teplická - stará zástavba, Vítězná, Vojanova, Východní.

 

Volební okrsek č. 11 - Kulturní dům Fontána

→ budova Kulturního domu Fontána v Bílině, Sídliště Za Chlumem 823,
→ pro voliče s trvalým pobytem v ulici:
Sídliště Za Chlumem 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743.

 

Volební okrsek č. 12 - ZŠ Za Chlumem

→ budova Základní školy v Bílině, Sídliště Za Chlumem 824,
→ pro voliče s trvalým pobytem v ulici: 
Sídliště Za Chlumem 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 751, 786, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 823, 824, 879, 914.

 

Volební okrsek č. 13 - Kulturní dům Fontána

→ budova Kulturního domu Fontána v Bílině, Sídliště Za Chlumem 823,
→ pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Chlumská 901, Sídliště Za Chlumem 750, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 833.

 

Volební okrsek č. 14 - ZŠ Za Chlumem

→ budova Základní školy v Bílině, Sídliště Za Chlumem 824,
→ pro voliče s trvalým pobytem v ulici:
Sídliště Za Chlumem 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797.

 

Volební okrsek č. 15 - MŠ Čapkova

→ budova Mateřské školy v Bílině, Čapkova 869,
→ pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Čapkova 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852,
853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 869, Litoměřická 861, 862, 863, 864, 865, 866.

 

Výsledky voleb

Průběžné výsledky, stejně jako konečné výsledky budou v sobotu odpoledne k dispozici na stránkách Českého statistického úřadu www.volby.cz

 

Proč jít volit?

Každý hlas spolurozhoduje o výsledku voleb. Výsledek voleb je výsledkem poměrně složitých matematických operací, které vycházejí z počtu hlasů pro jednotlivá politická uskupení a hnutí a pro jednotlivé kandidáty. Mnohdy jsou rozdíly v umístění kandidátů velmi těsné a rozhodují opravdu jednotlivé hlasy.

Rozhodující může být právě Váš hlas.

Volby.cz
 
 
 
 

  Stáhnout aplikaci

  Nastavení vašeho účtu