Praha 3

Praha 3 v roce 2030 - návrh projektu

Máte projekt nebo nápad týkající se rozvoje Prahy 3? Stačí, když jej popíšete do našeho připraveného formuláře. Praha 3 má relativně nový Strategický plán, který jsme nově vytvářeli společně s obyvateli a lidmi, kteří na Praze 3 působí. Do jeho tvorby se zapojilo přes 600 lidí přímo a 1100 nepřímo. Všichni nyní máte možnost poslat vlastní námět na strategický projekt. U každého ze zaslaných projektových záměrů posoudíme možnost a potřebnost jeho realizace a zařazení do zásobníku Strategického plánu. Projekty by měly naplňovat strategické cíle (odkaz najdete ve formuláři). Základní informace o došlých projektových námětech budou průběžně zveřejňovány. Více informací o tvorbě a realizaci Strategického plánu najdete na stránkách planujtrojku.cz nebo na facebooku facebook.com/PlanujTrojku. Děkujeme za vaše nápady pro rozvoj naší městské části.

 

1. Jaký navrhujete název projektu?

2. Co konkrétně je náplní projektu?

3. Zkontrolovali jste, zda podobný či identický projekt už není v realizaci? Akční plán 2023

4. Zkontrolovali jste, zda podobný či identický projekt již není v zásobníku projektů? Zásobník projektů

5. Proč a pro koho je projekt potřebný? Popište přínosy projektu nebo problém, který by měl projekt řešit.

6. Kde bude projekt realizován? Je-li to možné, uveďte co nejpřesnější adresu, kde bude projekt umístěn.

7. Do jaké z šesti prioritních oblastí byste projekt zařadili? Prioritní oblasti a cíle

8. Na jaké aktivity projekt navazuje? Existuje-li propojení projektu s jinými aktivitami, uveďte s jakými.

9. Jaké odhadujete náklady na realizaci projektu? Uveďte odhad všech nákladů na realizaci akce v Kč

10. Jaké odhadujete náklady na údržbu a provoz? Uveďte odhad nákladů na udržování a případné provozní náklady (ročně).

11. Kdo bude financovat realizaci a údržbu projektu ? Uveďte, kdo bude zajišťovat finance na realizaci projektu a jeho provoz, případně dotační zdroj, který by se mohl podílet na financování.

12. Kontaktní údaje. Vaše kontaktní údaje pro případ dotazů na upřesnění informací o projektu. Tyto údaje nebudou nikde zveřejněny a budou využity jen ke vzájemné komunikaci v rámci projektu.

13. Doplňkové informace