Polička

Participativní rozpočet Poličky - 2. ročník

Město Polička vyhlásilo druhý ročník Poličského participativního rozpočtu jako významný a moderní krok k obohacení vztahů mezi občany navzájem, taktéž mezi občany, politiky a úředníky města. 

Bylo podáno sedm zajímavých návrhů, které splnily stanovená pravidla a postoupily do veřejného hlasování. 
O tom, které návrhy budou realizovány, rozhodnete vy sami, občané Poličky.  

Město Polička na jejich realizaci vyčlenilo ze svého rozpočtu částku 500 000 Kč. 

Ankety se mohou účastnit občané Poličky (Modřece, Stříteže, Lezníka) starší 12 let.

Nevyplnění povinných polí je důvodem k vyřazení hlasů respondenta.

Každý hlasuje pouze jednou, osoba je autorizována prostřednictvím SMS.
Přidělují se vždy 2 kladné a 1 záporný hlas, rozhoduje výsledný počet bodů.

Seznamte se podrobně se všemi projekty zde:
https://www.policka.org/detail/20996/mestsky-urad/info-z-odboru/Participativni-rozpocet-2--rocnik

 

 

1. Celé jméno a příjmení

2. Ulice nebo městská část

3. Projekty

 • Celkový počet zbývajících hlasů: 3

  Zbývá kladných hlasů: 2 Zbývá záporných hlasů: 1 Počet hlasů k tématu: 1
  Minimální počet kladných hlasů: 2
  Minimální počet záporných hlasů: 1
 • 1. 
  1. 
  Moderní pobytový prvek propojující zelený městský park s „modrým“ městským rybníkem. Během roku vybízí k posezení, relaxaci a odpočinku, v parném létě případně i k osvěžení končetin. V mrazivé zimě poslouží jako zázemí pro bruslaře a návštěvníky zamrzlé hladiny rybníka. V místě je zajištěn přístup kamenným schodištěm.
  • Místo realizace: Prostor u schodiště k rybníku naproti Hradební ulici.
 • 2. 
  2. 
  Umístění krmítek s vhodnou stravou pro vodní ptactvo okolo Synského rybníka. Kachny a labutě jsou denně krmeny nevhodnou stravou - převážně pečivem. V krmítkách, která známe ze zoologických zahrad, bude možné získat za mince či žetony vhodné krmivo, např. v podobě granulí. Projekt přispěje ke zlepšení kvality života ptactva i vody, zároveň také pomůže k osvětě dětí a široké veřejnosti."
  • Místo realizace: Vhodná místa okolo Synského rybníka.
 • 3. 
  3. 
  Obnovení dětského hřiště a kultivace okolního prostoru. Hřiště kdysi komunitně vybudované a po desetiletí hojně využívané je nyní obklopeno kontejnery a bez herních prvků. Pojďme ho znovu vybudovat. Je třeba upravit prostor, vysadit zeleň, vyměnit lavičky, obnovit a doplnit herní prvky nejlépe v přírodním provedení.
  • Místo realizace: Hřiště na nároží ulic E. Beranové a Eiseltovy.
 • 4. 
  4. 
  Městský park slouží v horkých dnech k úkrytu před sluncem pro kolemjdoucí i pro turisty. Chybí zde možnost opláchnout si ruce a obličej, občerstvit se nebo doplnit vodu do lahve. Řešením by bylo zřízení pítka v parku na dostupném a frekventovaném místě například poblíž dětského hřiště nebo u mostu dle finančních možností města.
  • Místo realizace: Městský park.
 • 5. 
  5. 
  Pojďme rozvinout královskou hru v královském městě. Vytvoříme skvělá místa k setkávání lidí a smysluplnému trávení volného času návštěvníků i občanů města, které má bohatou šachovou tradici. Šachové stolky obohatí veřejný prostor, mohou být kvalitním drobným prvkem městského mobiliáře. Umístění a podobu stolků by měl navrhnout architekt.
  • Místo realizace: Palackého náměstí, park, Liboháj, Náměstí Bohuslava Martinů.
 • 6. 
  6. 
  V každém domě jižní strany náměstí je provozovna s občerstvením a chodník v letní sezóně zaplní zahrádky. Pojďme si posezení zpříjemnit květinami. V místech, kde se dělí budovy a tedy i zahrádky, umístíme vyšší stabilní stojany s květinami, což povede ke sjednocení a zatraktivnění celého prostoru. Může se jednat o konstrukci z palet nebo truhlíky ze dřeva či imitace kamene.
  • Místo realizace: Chodník jižní strany Palackého náměstí.
 • 7. 
  7. 
  Město Polička vlastní rozsáhlé lesní pozemky, kterými vedou turistické trasy. Dřevěný přístřešek se skromným posezením poslouží všem kolemjdoucím k odpočinku na túře, přečkání nepříznivého počasí či k nouzovému přenocování. Přístřešek bude vyroben ze dřeva a jeho design se může inspirovat podobnými útulnami Lesů ČR či krkonošskou útulnou ATÜLN.
  • Místo realizace: Vhodné místo poblíž turistické trasy v městských lesích v okolí Telecí, Borové či Svojanova.

4. Čestné prohlášení

5. Věková kategorie