Přerov

Chci v Přerově

První ročník Participativního rozpočtu města Přerova se blíží do finále. Do kampaně, pro kterou si Přerováci zvolili název „Chci v Přerově“, přišlo úctyhodných 45 návrhů. Po zhodnocení formální správnosti a realizovatelnosti zaslaných projektů byl sestaven seznam 23 návrhů, pro které bude možné hlasovat od 20. června do 31. července 2022. Před spuštěním hlasování, v pátek 17. června 2022, byly ve velkém sále Městského domu (Kratochvílova 1) návrhy představeny veřejnosti. Sami autoři odprezentovali své nápady, měli možnost vysvětlit svůj projekt a nadchnout pro něj přítomné posluchače. Elektronické hlasování začíná v pondělí 20. června a každý hlasující má možnost udělit 6 kladných a 3 záporné hlasy. Plusové body se přidělují projektům, která vás zajímají, které se vám nejvíce líbí, které jsou podle vás největším přínosem. Minusové body naopak návrhům, které vám přijdou méně důležité. Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné návrhy, ovšem jednomu projektu může předělit maximálně 3 hlasy. Na závěr bude hlasujícímu na jeho mobilní číslo, které zadá po rozdělení svých hlasů, zaslán jednorázový PIN. Ten mu umožní odeslání hlasů vybraným projektům. Po ukončení hlasování budou návrhy seřazeny sestupně dle dosažených bodů. Realizovat se budou nejlépe hodnocené návrhy, které v součtu svým finančním objemem nepřesáhnou jeden a půl milionu korun. V případě stejného množství kladných hlasů po konečném sečtení, bude realizován návrh s nižším počtem záporných hlasů.
Celkové výsledky a vítězné návrhy budou známy do 15. srpna 2022.

1. Podívejte se na 23 projektů, pro které můžete hlasovat.

 • Celkový počet zbývajících hlasů: 9

  Zbývá kladných hlasů: 6 Zbývá záporných hlasů: 3 Počet hlasů k tématu: 3
 • 1. 
  1. 
  Na ulici Jateční mezi kruhovými objezdy je vysoce překračována povolená rychlost, to způsobuje nepřiměřeny hluk (rezonance pneumatik na dlažebních kostkách) a snižuje výrazně kvalitu bydlení. Navrhujeme instalovat v obytné zóně plastové modulární silniční retardéry pro rychlost 30 km/hod, které tvoří dílce o délce 50 cm, z nichž se sestaví silniční retardér dle šířky vozovky.
 • 2. 
  2. 
  Po dokončení revitalizace rybníku v Přerově – Předmostí umístit na hrázi cca 4 ks laviček z kulatiny a informační tabule s výčtem fauny a flóry, která se v území vyskytuje. Tuto lokalitu navštěvují obyvatelé přilehlého sídliště. Jedná se o jedno z posledních míst, které je vhodné pro vycházky a odpočinek obyvatel mimo zastavěné území.
 • 3. 
  3. 
  V okolí Michalova vybudovat relaxační nebo-li masážní chodník, například někde v blízkosti travního parku u bistra U Králíčka
 • 4. 
  4. 
  Vybudování betonového stolu na stolní tenis na hřišti dvorního traktu tř. 17.listopadu.
 • 5. 
  5. 
  Návrh spočívá v instalaci elektrického veřejného grilu (jedno, nebo dvojploténkového) v oblasti městské rekreační zóny Laguna. Tato lokalita je velmi hojně vyhledávaná obyvateli i návštěvníky města a v poslední době prošla řadou významných proměn. Instalace veřejného grilu by tak rozšířila nabídku volnočasového vyžití a přinesla do této oblasti další atraktivní prvek, který je možno i velmi citlivě zakomponovat a nechat splynout s přírodou (http://www.parkbbq.cz/galerie). Obzvláště obyvatelé města – bytů – kteří nemají vlastní zahrádky a možnost posedět si venku u ohně či grilu s přáteli by tak mohli využívat toto veřejné místo. Současně by tato "atrakce" mohla do města přilákat i další návštěvníky, kteří by ji rádi využili a strávili tak v našem městě příjemný čas a objevili nejedno krásné místo, které naše město ukrývá.
 • 6. 
  6. 
  Stávající zastávka MHD na Palackého ulici ve směru Velká Dlážka bude přestavěna/doplněna o konstrukci a květináče, které budou umístěny okolo stěn. Květináče budou osázeny vybranými druhy popínavých a okrasných rostlin. Druhy rostlin by měly být vybrány tak, aby byly efektivní na údržbu a plnily svůj účel. Popínavky by měly zakrývat vybraný úsek stěny a střechy zastávky, tak aby poskytovaly přirozený stín osobám pod přístřeškem. Bude nutné jim poskytnout opěrnou konstrukci, po které se budou moci pnout – nabízí se konstrukce např. ze dřeva. Zastávka by neměla být pokryta rostlinami po celé své ploše, tak aby bylo možné do zastávky vždy vidět a nenarušovalo se bezpečí cestujících či chodců. Projekt může být realizován jako pilotní a pokud se nápad osvědčí, může se v příštích letech pokračovat v realizaci i na dalších vhodných zastávkách.
 • 7. 
  7. 
  Na vhodných místech v Přerově nainstalovat koše s dávkovači na eko sáčky na psí exkrementy. Nejen v bezprostřední blízkosti obydlí a chodníků, ale i v oblastech mimo zástavbu. Psí odpad se tak dál bude dát použít jako hnojivo nebo do kompostu.
 • 8. 
  8. 
  Rozhledna v Knejzlíkových sadech kousek od památníku. Nabídne výhled na Přerov a přilehlé okolí. Rozhledna by měla být jednoduchá s použitím dřeva s ohledem na omezený rozpočet.
 • 9. 
  9. 
  Navrhujeme, že by autobus zastavoval na vozovce v jízdním pruhu. Kdyby se zastávka vybudovala na pozemku, který je ve vlastnictví města na křižovatce ulice Hlavní a U spojů, vyřešil by se problém chůze po zastávku k traktorce, neboť prodloužit chodník z Újezdce je finančně nákladný. Vybudováním této zastávky by se odstranila nebezpečná chůze k zastávce u traktorky po cestě bez chodníku. Zároveň by se zlepšila dostupnost pracovníkům pošty a maminkám s dětmi a školákům ze západního okraje Újezdce k návštěvě lékařů a školního zařízení. Totéž se týká seniorů. Na tomto okraji Újezdce přibylo několik rodinných domků a další se připravují na výstavbu.
 • 10. 
  10. 
  Jedná se o způsob, jak by se ve městě daly zkrášlit autobusové zastávky. Inspiraci můžeme čerpat z evropských měst, kde zastávky vylepšili tak, že na střechy zastávek zasadili luční kvítí. Obyčejná skleněná autobusová zastávka mnohdy v létě neposkytuje ani dostatečný stín a bývá nezajímavá, neatraktivní. Přidáním lučního kvítí by se pomohlo hmyzu, který hraje velice důležitou roli v ekosystému, zkrášlilo zastávky, poskytlo větší množství stínu a v neposlední řadě by se o trošku více zlepšilo ovzduší v Přerově.
 • 11. 
  11. 
  Umístění zrcadla v oblouku účelové komunikace pod nemocnicí, která slouží jako přístupová cesta ke garážím a zároveň na ni navazuje cyklostezka podél Bečvy, takže je hojně využívána chodci i cyklisty.
 • 12. 
  12. 
  Dojde k vytvoření jednoduché soustavy tří povrchových velkoobjemových nádob (objem každé 1000 l) za účelem zachycování dešťové vody ze střech všech objektů Hvězdárny Přerov (Želatovská č.p. 3448, 750 02 Přerov). Je nutná úprava svodů dešťové vody na těchto budovách tak, aby umožňovaly sezónní (od jara do podzimu) samovolné naplňování těchto nádob, tj. instalovat výklopné odbočky na svody. Nádoby budou s přepadem, který zajistí kontrolovaný odtok přebytečné vody do svodného systému fungujícího v současnosti.
 • 13. 
  13. 
  Jedná se o vybudování street workoutového hřiště s patřičným dopadovým povrchem. Workout – neboli cvičení venku se zátěží vlastního těla – se těší stále větší oblibě mezi sportovci. Hřiště může být využito širokým spektrem uživatelů – ženy, muži, mládež. Jedná se o kovovou konstrukci, která může být složena ze základních dílů pro několik cvičících, až do maximálního rozměru pro více cvičenců najednou. Cena se odvíjí od složitosti konstrukce. V ČR nabízí realizaci těchto hřišť několik firem a nabídka různých sestav je velmi široká. Tato sportovní aktivita je pro obyvatele finančně nenáročná, hřiště je přístupné volně, není potřeba nosit žádné vlastní nářadí. Aktivitu může provozovat opravdu každý.
 • 14. 
  14. 
  Letní kino má své kouzlo, když v letních měsících můžete sednout na deku nebo do trávy a s občerstvením sledovat nějaký dobrý film. Náklady na pořízení plátna a promítací techniky nejsou nijak vysoké. Letní kina jsou mezi občany velmi oblíbená a Přerov není výjimkou.
 • 15. 
  15. 
  Vybudování workoutového hřiště pro starší děti, mladistvé i dospělé na pozemku p.č. 5207/1 v k.ú. Přerov. Jedná se o málo využívané hřiště, které sloužilo pro míčové hry. V zimním období slouží jako dojezdová plocha při oblíbeném bobování dětí s využitím svahu u panelového domu. Proto navrhujeme umístění workoutového hřiště v severní části plochy. Po zbytek roku nemá tato plocha efektivní využití. Výhodou je umístění mimo hřiště "u bludiště", které je určeno především pro malé děti.
 • 16. 
  16. 
  Během horkých letních dnů člověk uvítá cokoliv, co by ho mohlo v Přerově zchladit. V parcích, ale i jiných lokalitách města (například na náměstích) by proto mohla vzniknout pítka na osvěžení a doplnění vody do lahve.
 • 17. 
  17. 
  Jógová stezka ~ Devět tematických stanovišť ve formě dřevěných informačních tabulí v podobě sloupu v souladu s okolní přírodou parku, s popisem základních jógových cvičení, relaxačních a meditačních technik pro dospělé i děti, doplněné QR kódem, pod kterým bude dostupné video/audioprůvodce s ukázkou cvičení a průvodním slovem. Ukončením stezky by byla zastřešená platforma – Yogapoint pro cvičení.
 • 18. 
  18. 
  Na části Naučné stezky Přerovským luhem (mimo Žebračku) se vybuduje Fit stezka s 12 – 16 stanovišti. Fit stezka je propojení běhu, cvičení a vzdělávání na čerstvém vzduchu pro celou rodinu. Je to prostor vhodný pro chůzi nebo běh, ve kterém jsou rovnoměrně rozmístěny stanoviště na posílení a protažení celého těla. Nezbytnou součástí Fit stezky jsou informační tabule, včetně uvedených zajímavostí a hádanek pro děti. S ohledem na pohlaví, věk a fyzickou výkonnost, umožňuje Fit stezka návštěvníkům výběr ze tří různých obtížností cvičení.
 • 19. 
  19. 
  Laguna je oblíbené místo pro sport, relax i rekreaci v Přerově. Veřejné grilovací místo je něco, co v Přerově chybí. Grilovací dřevěný altánek by mohl stát na okraji velké laguny o velikosti cca 5×5 metrů s posezením, stolem a kapacitou 8 až 10 osob. Místo by mohlo sloužit rodinám nebo skupinám pro grilování za každého počasí. Gril by byl pevný, z pálených cihel a roštem, o velikosti přibližně 60x120cm. Na altánku by byla cedule se základními informacemi o bezpečnosti, udržování čistoty a bezpečného nakládání s ohněm. Může případně vzniknout jednoduchý rezervační systém na stránkách města. Myslím, že zastřešený altánek s grilováním, by vhodně doplnil už existující paletu možností na Laguně a zpříjemnil všem Přerovanům letní sezónu. Cena projektu se bude odvíjet od způsobu provedení, přesné velikosti a použitých materiálů.
 • 20. 
  20. 
  Umístit stojany na kola k dětskému hřišti u městského rybníku a k zadním vchodům bytových domů Malá Trávnická 1, 3 a 5. Navrhované stojany (celkem 6 ks) jsou umístěny podél cyklostezky. Jedná se o konkrétní typ stojanu na kola (na obrázku) tak, aby se kola dala o stojan pohodlně opřít a bezpečně zamknout za rám kola. Stojany budou umístěny v trávníku a ukotveny do země.
 • 21. 
  21. 
  Úprava travnaté části před Přerovankou a vytvoření Relax zóny ve městě. Úpravy by zahrnovaly úpravu povrchu – v částech na sezení by byl navezen štěrk, který by zároveň sloužil jako drenáž pro vsakování vody. Na štěrk bude umístěno odolné solitérní posezení a pikniková část. Dále vysázení ovocných keřů – podél stávající zídky, květnatou louku – ta již existuje, je možné její rozšíření. Také umístění dřevěných sloupků pro vlastní slackline – balanční popruh, který rozvíjí rovnováhu a který baví dospělé i děti. Sloupků bude umístěno více v různých vzdálenostech pro různou délku popruhu a tím i obtížnosti.
 • 22. 
  22. 
  Projekt je zaměřený na doplnění workoutového hřiště u Laguny a jeho rozšíření. U laguny je již částečně hřiště zřízeno, nicméně prvky nabízejí jen omezené využití a záměrem tohoto projektu je doplnění o další funkční prvky, které by přitáhly sportovce a přidaly k unikátní lokalitě i adekvátní vybavení. Tento projekt má za cíl hřiště rozšířit tak, aby jej začala využívat širší veřejnost a plnilo roli plnohodnotné venkovní "posilovny". Nejlepším řešením je doplnění stávajícího stavu o nové stroje, lavičku na "bench" a další prvky.
 • 23. 
  23. 
  Úprava prostoru před kulturním domem v místní části Vinary – doplnění laviček, nové vývěsky, odpadkové koše, obnova studny, doplnění nápisu na kulturní dům a sjednocení vývěsek na budově. Za budovou zřízení místa pro grilování nebo ohniště, lavičky, úprava zeleně. Doplnění hracího prvku pro děti. Aby vzniklo místo pro setkávání jako tomu bylo v minulosti.

2. Vaše další náměty a komentáře

3. Uvítali byste více podobných anket?