Liberec

Tvoříme Liberec 2022

Participativní rozpočet obecně představuje inovativní nástroj zlepšující komunikaci mezi radnicí a občany při rozhodování o rozdělení financí z městského rozpočtu. Obecně je možné popsat participativní rozpočet jako část peněz městského rozpočtu, o jejímž využití spolurozhodují obyvatelé společně se svými volenými zastupiteli. Postup, kterým radnice dospěje k tomu, jaké návrhy občanů budou součástí tohoto participativního rozpočtu, se může v jednotlivých městech značně lišit. Stejně tak se liší výše resp. podíl financí takto vyčleněných v rámci městského rozpočtu.

1. VELKÉ I MALÉ PROJEKTY k hlasování - udělit můžete celkem 3 kladné a 1 záporný hlas. Pro udělení záporného hlasu je nutné udělit 2 hlasy kladné.

 • Celkový počet zbývajících hlasů: 4

  Zbývá kladných hlasů: 3 Zbývá záporných hlasů: 1 Počet hlasů k tématu: 1
 • 1. 
  1. 
  Cílem projektu je snížení povolené rychlosti na 30 km/hod v úseku Americké ulice v 10% stoupání mezi ulicemi Hanychovská a Na Bojišti v obou směrech. Povede ke snížení hluku od projíždějících vozidel, zvýšení bezpečnosti provozu a i chodců. Jedná se o: 1) instalaci značek B 20 (povolená rychlost 30 km/hod) do kopce, kde ústí Chodská ulice a s kopce od ulice Na Bojišti 2) instalaci sledovacího radaru na úrovni Zlínské ulice Projekt bude přínosný pro obyvatel žijící v přilehlých domech, kteří jsou obtěžováni hlukem a emisemi od projíždějících vozidel. Měl by také omezit střet vozidel především na křižovatce ulic Americká a Na Bojišti.
 • 2. 
  2. 
  Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců v zúženém úseku u železničního podjezdu u arény. Návrh řeší chodník v ulici Máchova Radní z města si lámou hlavu nad tím, jak by z nevzhledné "myší díry" se schody pod nádražím udělali krásný podchod s rampou. Ovšem vše naráží na neúnosný rozpočet celého návrhu (několik miliónů) a nevstřícnost Českých drah. Přitom by stačilo u stávajícího podjezdu o kus dále vybudovat chodník, směřující od OK k parkovišti u arény – viz návrh. Rozpočet i komplikace výstavby by se jistě velmi snížily. Návrh bude přínosný pro zvýšení bezpečnosti všech občanů města Liberce.
 • 3. 
  3. 
  Návrh řeší velmi problematickou část cesty pro pěší ve čtvrti Liberec 33 Machnín. Děti jdou po chodníku k zatáčce, kde náhle chodník končí a navazuje na soukromý pozemek. Zde jsou zaparkovaná auta majitele domu a děti musí tento cca 20m úsek kolem aut obcházet a dokonce vstupují za plnou čáru do silnice. Jedná se o nejen frekventovanou silnici, ale zároveň křižovatku více směrů a dokonce výjezdem těžkých aut ze stavební firmy a mezinárodní cyklostezky. Vzhledem k tomu, že došlo k opravě povrchu komunikace, je nyní častým problémem rychlost porušujících projíždějících aut. Cílem projektu je řešení dopravní situace chodníkem, který doplní cca 20m mezeru mezi existujícími chodníky a eliminuje velmi nebezpečné místo pro pěší. Samozřejmostí je část snížení úseku chodníku pro vjezd na soukromý pozemek. Projekt bude mít přínos pro školní děti, chodce jdoucí na autobus, poštu či vlak, ale i pro turisty, kteří využívající cyklotrasu.
 • 4. 
  4. 
  Návrh řeší středobod setkávání na sídlišti Broumovská, které bude sloužit nejen občanům místního sídliště. V roce 2019 jsme podávali prvotní návrh do participativního rozpočtu na realizaci 1. etapy Broumovského náměstí a v letošním roce bychom se chtěli zaměřit na 2. etapu. Rádi bychom ve velkorysém projektu Broumovského náměstí pokračovali a posunuli celou myšlenku zase o krok dál. V této etapě se chceme zaměřit na část již dříve nazvanou „sportovně-relaxační prostor“. V návrhu od KAM (pozemek 1429/288+ část pozemku 1429/289) se jedná o zeleně označenou část, kde jsou navrženy odpočinkové lavice, herní prvky, hrazdy v tartanové ploše. Povrch by měl být změněn na mlatový a současně by se zde měla objevit nová zeleň včetně okrasných travin. Návrh bude přínosný pro všechny obyvatele sídliště Broumovská bez rozdílu věku i pro všechny případné návštěvníky tohoto sídliště.
 • 5. 
  5. 
  Cílem projektu je obnova historické, často používané cesta pro pěší směr Broumovská (nový povrch a osvětlení) Návrh bude přínosný pro všechny obyvatele sídliště Nové Vratislavice i návštěvníky této části města.
 • 6. 
  6. 
  Cílem projektu je vybudovat v Machníně dětské hřiště, jelikož v této části žádná takováto možnost vyžití pro místní děti není. V sousedství dětského hřiště má být vybudována i workoutová sestava pro venkovní cvičení, kterou by využily i starší děti, případně dospělí. Tyto volnočasové prvky budou využívat nejen místní děti, ale i turisté, kteří využívají stezku Odra-Nisa. Další využití hřiště by bylo i pro místní kroužek mladých hasičů a základní i mateřskou školu v Machníně. Bude se jednat o krajinnou úpravu veřejného prostoru v blízkosti řeky Nisy - dřevěné zábradlí, perkovou pěšinu, pobytový prostor s lavičkami pro širokou veřejnost (kolotoč, houpačka s hnízdem, 2 pružinová houpadla, herní sestava se skluzavkou, pískoviště. V rámci budování hřiště jsou nutné určité terénní úpravy pozemku (dopadové prvky u jednotlivých prvků), úprava zeleně a stromů v okolí hřiště. V blízkosti hřiště bude také workoutová sestava pro cvičení s vlastní vahou. Návrh bude přínosný pro místní děti i dospělé, ale také pro turisty.
 • 7. 
  7. 
  Dětské hřiště "Slunečná" je hojně celoročně využíváno velkým počtem dětí z přilehlého okolí, dále hřiště často navštěvují klienti z Jedličkova ústavu i návštěvníci Ekoparku. Hřiště v současné době disponuje herními prvky pouze pro děti ve věku do cca 4 let. Hřiště se nachází dle cen bytových jednotek i nájemného v lukrativní části města, stav hřiště tomu však neodpovídá. Návrh řeší jednak úpravu povrchu a hlavně doplnění vhodných herních prvků, zejména pro pokrytí potřeb dětí v širokém věkovém rozmezí. V případě úspěšné realizace úpravy hřiště a doplnění herních prvků dojde k výraznému zlepšení kulturního vyžití nemalé části obyvatel a návštěvníků města. Návrh bude přínosem pro obyvatele přilehlých ulic, ale i významné části města Liberce.
 • 8. 
  8. 
  Cílem projektu je zrealizovat multifunkční hřiště, protože v této části Liberce není sportovní vyžití pro děti a mládež. Mohlo by být také využíváno i blízkou školkou a dalšími zájmovými spolky z Horního Hanychova a okolí. Jedná se o pozemek města, je to tedy velice vhodný objekt pro tento projekt. Zvolené místo je uprostřed městské čtvrti, není obklopeno přímo zástavbou a nové multifunkční hřiště by mohlo být vhodným doplněním současného fotbalového hřiště a dětské pyramidy a stát se tak centrem pro trávení volného času. Hřiště by bylo volně přístupné a navržené tak, aby odolalo možnému vandalismu. Sloužilo by ke hraní míčových sportů, jako volejbal, nohejbal, fotbal, street basketbal, florbal, atp… Aktivity – Hřiště by mělo základní tvar volejbalového hřiště, tedy 18 x 9 m, na jedné straně trvale ukotvený basketbalový koš na street basketbal. Kolem vyznačeného volejbalového hřiště by byly cca 2-3 m prostoru a poté síťové oplocení. Uprostřed hřiště by byly zabudované otvory pro sloupy středové sítě, nebo by tam mohly být sloupy trvale osazeny. Hřiště bude určeno pro děti, mládež a rodiče dětí, kde mohou trávit volný čas. Také může být využíváno školkou v Horním Hanychově a veřejností z ostatních částí města Liberce.
 • 9. 
  9. 
  Návrh řeší přístup pro pěší k sportovní aréně Liberec ze západní strany, kde je chodci s vysokou frekvencí využívána nezpevněná cesta vedoucí od dětského hřiště do ulice Holečkova. Návrh bude přínosný tím, že chodci nebudou muset cca 300 dnů v roce procházet rozbahněnou cestou podél železnice a vznikne zde pro ně chodník, bez bláta a kaluží. Mnoho chodců (sportovců), maminek s kočárky, dětmi s odrážedly, příp. cyklistů využívá tuto zkratku vedoucí ze západní strany Liberce k sportovní aréně, aby zde využili sportovních možností, který tento areál nabízí. Bohužel přístup přes tuto rozblácenou až vodnatou cestu celkový dojem z areálu dost kazí. Chodník by vyřešil důstojný průchod pro pěší a mohl by být sdílený společně s cyklisty. Návrh by byl přínosný pro všechny občany (chodce/cyklisty) Liberce.
 • 10. 
  10. 
  Cílem projektu je zřídit hezkou zastávku s přístřeškem na pravé straně ulice Kubelíkova (směr od Horizontu k ulici Americká). V současné době tvoří zastávku letité betonové panely, ze kterých trčí rezavé železné tyče, při dešti stojí lidé v dírách plných vody a na hlavu jim kape voda z elektrického vedení. Kubelíkova ulice je velmi frekventovaná, nastupují zde maminky s kočárky, s malými dětmi, pracující z průmyslové zóny, staří lidé i děti jedoucí do škol. Na ulici Kubelíkova bychom zároveň vyznačit přechod pro chodce, který zde není. Součástí tohoto projektu by bylo i ohrazené kontejnerové stání v křižovatce ulic Husitská a Kubelíkova. Návrh bude mít přínos pro obyvatele žijící v této části města.
 • 11. 
  11. 
  Po dvou letech správy Lesního koupaliště jsme na prahu naplnění záměru výstavby romantické plovárny uprostřed lesa jen nedaleko od skřípajících tramvajových kolejí. Vlastními silami jsme dali dohromady studii, zpracovali dokumentaci pro stavební povolení i prováděcí dokumentaci a jsme připraveni začít stavět. Během následujících měsíců bychom rádi vybetonovali základovou desku budoucího zázemí plovárny. V průběhu roku přijde na řadu objekt sauny, toalet a nového bufetu, abychom mohli nakonec zastřešit celou stavbu a spustit plnohodnotný provoz a přinášet pohodu obyvatelům Liberce a okolí. Důležitou část peněz jsme získali z participativního rozpočtu a od soukromých dárců, ale mnohem významnější částku musíme ještě sehnat. Momentálně máme na transparentním účtu, či přislíbeno, téměř tři miliony korun. To znamená, že jsme schopni postavit významnou část projektu. Další finance by nám pomohly realizovat celý projekt v kratší době a bez nutnosti kompromisů a improvizace. V tomto projektu se jedná o: 1. Montovanou ocelovou konstrukci na stávající betonové ploše, která tvoří skelet pro budoucí převlékárny, toalety, zázemí pro sportovce, skladové a provozní zázemí areálu a provoz lehkého občerstvení. 2. Objekt veřejné sauny, převlékáren a občerstvení. 3. Hřiště pro plážové míčové hry. Projekt bude přínosem pro obyvatele Liberce prahnoucí po relaxu na plovárně, pro sportovce toužící po beachvolejbalu i osvěžení na konci běhu a samozřejmě pro milovníky procházek, kteří se chtějí na závěr toulání v lesích u Liberce občerstvit v blízkosti důstojných toalet. Plovárna se postará o zážitek náhodným návštěvníkům během prázdninových cest a jejich ústy bude dělat dobré jméno našemu městu i za hranicemi regionu.
 • 12. 
  12. 
  Návrh si klade za cíl revitalizovat a zpřístupnit jedinečnou, avšak dosud opomíjenou oblast Liberce, která se nachází na levém břehu řeky Nisy, vede naproti přetížené části cyklostezky, je jedinečné svým významem a rozsahem. Jedná se o jednu z mála rozlehlých zelených částí města, přesto byla dosud opomíjena, protože je dlouhodobě neudržována a tím přitahuje problematické jevy – od hromadění odpadků, přes sdružování osob s drogovými závislostmi či osobami bez přístřeší až po kriminalitu, což vedlo k tomu, že se místní v této oblasti necítí v bezpečí a straní se jí. Tento projekt má ambici citlivě území revitalizovat tak, aby byl zachován jeho nezaměnitelný přírodní ráz a zároveň tak, aby působilo bezpečně a vlídně. Toto území by se stalo místem, kde se lidé budou rádi setkávat k odpočinku v přírodě uprostřed města. Zelený pás na levém břehu Nisy se rozkládá částečně na soukromých, částečně na městských pozemcích. Vnímáme ho však celistvě; od křižovatky cyklostezky s Londýnskou ulicí až po jezdecký areál u Letné. V současné době je území prostupné jen částečně, a to od zahrádkářských kolonií po nadzemní vedení kanalizace k mostu, který převádí chodce na pravý břeh Nisy – na cyklostezku. Pozemky za kanalizací jsou územním apendixem obklopeným parovodem na jedné a plotem výrobního areálu na druhé straně. Aby se stal zelený pás zdravou součástí městské struktury, je třeba zajistit jeho prostupnost. Vzhledem ke komplexnosti a významu lokality členíme projekt do několika etap. V první etapě, v návaznosti na participativní rozpočet města, chceme iniciovat změnu na hraně soukromých a městských pozemků – rozsvítit jako maják bývalou vodárnu a nalákat obyvatele k průzkumu území. Protože je část území ve vlastnictví města popsáno v územním plánu jako biocentrum, chceme zajistit jeho odborný průzkum, odstranit invazivní druhy rostlin a v rozumné míře ošetřit dřeviny stávající tak, aby nebyl porušen charakter místa. Odpadní přírodní materiál po prořezu se nám jeví jako ideální zdroj pro vytváření herních prvků a překážek pro všechny generace. V území se nachází několik šachet, které navrhujeme zasypat či jinak zabezpečit, aby nedocházelo ke zraněním a pádům. Bývalou vodárnu očišťujeme, prorážíme skrz, odklápíme střešní víko a doplňujeme schodištěm, na kterém je možné posedět a otvory pozorovat okolí z jiné perspektivy – zabořit smysly do korun stromů a zaposlouchat se v altánu u řeky, recitovat, zpívat. Objekt je třeba staticky posoudit a zajistit – předpokládáme vyztužení věncem a vytvoření nového průchodu. Dále navrhujeme otlučení staré omítky a nátěr celého pláště, zřízení podlahy (aktuálně není vstup bezpečný) a osazení nového venkovního schodiště z kamene k tzv. “rotundě” – vodárně. V další etapě, která sice není součástí participativního rozpočtu, ale považujeme ji za podmínku pro udržitelnost území, navrhujeme zbudování transbordéru v zadní části městských pozemků. Transbordér reguluje a zpomaluje pohyb pěších do chráněného území a zároveň je lákadlem, které se může stát – podobně jako rotunda – symbolem místních obyvatel. Projekt je přínosem pro všechny Liberečany, kteří mají rádi přírodu na dosah ruky, nejblíže pro obyvatele částí Růžodol I a Staré Pavlovice, pro návštěvníky cyklostezky, rodiny s dětmi, komunitu zdejších školských zařízení.
 • 13. 
  13. 
  Předmětem tohoto projektu je oprava stávajících konstrukcí a náhrada nevyhovujících herních prvků za nové. Cílem je zvelebit tento veřejný prostor a zajistit jeho využitelnost a atraktivitu na další roky. Návrh vychází z podnětů obyvatel městské části Kateřinky Jedná se o opravu zchátralé konstrukce a prvků a zpřístupnění místa pro volnočasové účely lépe, než tomu bylo dosud. Nový návrh zahrnuje i workoutový prvek, kterým se cílí na mládež. Je také navržena oprava posezení u fotbalového a multifunkčního hřiště WPC dřevoplastových prken, které se vyznačují trvanlivostí. Návrh obsahuje vykopání betonových bloků, které vlivem klimatických podmínek chátrají. Vzniklé díry budou vyplněny zatravňovací zámkovou dlažbou, která je v prostoru použita. Vznikne volný prostor, který bude lépe využit při místních akcích (Pálení čarodějnic apod.). Projekt bude přínosem pro obyvatele městské části všech věkových kategorií.
 • 14. 
  14. 
  Na úseku cyklostezky od křižovatky, kde se staví bytový dům Tři věže až k silnici pod mostem k Letné chybí osvětlení. Ve večerních hodinách je zde velký provoz, jak chodců, tak cyklistů, někdy i matek a otců s kočárky a osvětlení této části cyklostezky by bylo určitě velkým přínosem. Návrh řeší osvětlení na úseku cyklostezky od křižovatky, kde se staví bytový dům Tři věže až k silnici pod mostem k Letné. Prvky osvětlení mohou být klidně za pomocí led technologie, která bude přívětivá pro zvířata a ptactvo v okolí cyklostezky a zároveň dostatečně osvítí cyklostezku. Návrh bude přínosem pro celý Liberec, cyklisty, chodce, běžce, maminky s kočárky, všechny, kteří využívají cyklostezku.
 • 15. 
  15. 
  Projekt má za cíl zřídit osvětlení ulice Duhová ke zvýšení bezpečnosti a ochrany chodců. Ideálně by byl spojen i s výstavbou chodníku po jedné straně ulice včetně bezbariérových nájezdů. Tato komunikace je spojka k tramvaji, lidmi hojně využívaná. Také je zde velký tok lidí navštěvujících Park Vratislavice i hlavní směr Rochlice – sídliště Nové Vratislavice. Návrh bude přínosem pro všechny obyvatele používající tuto komunikaci. Je to spojka k tramvaji, lidmi hojně využívaná. Také je tok lidí navštěvujících Park Vratislavice. A i hlavní směr Rochlice – sídliště Nové Vratislavice.
 • 16. 
  16. 
  Návrh projektu řeší problém s průchodností sídliště Hvězdná a to z ulice Oblačná, přes ulici Hvězdná až do ulice Skalní a Sadová. Sídliště se nachází v blízkosti centra města v relativně svažitém terénu. Mezi ulicemi jsou v tuto chvíli vybudována původní schodiště z doby stavby celého sídliště. Bohužel zde neexistuje ani jedna adekvátní pěší cesta, která by ulice propojovala tak, aby po ní mohl vyjet dětský kočárek či chodec s jízdním kolem. Tento fakt zhoršuje průchodnost a nutí obyvatele zvolit jinou, delší trasu. Jedná se v tomto případě o obyvatele sídliště Hvězdná nebo obyvatele, kteří přichází např. z tramvajové zastávky ze směru Jablonec nad Nisou a směřují skrz sídliště do centra Liberce. Pěšiny, které jsou dnes vyšlapány v trávě, jasně ukazují, že cesty v předkládaném záměru na těchto místech jsou využívány. Aktuální stav nepředstavuje kvalitní a adekvátní pěší komunikaci v centru krajského města. Záměrem projektu je vytvořit celkem tři zpevněné pěší cesty z žulových odseků a štěrkového trávníku, které spojí a zkvalitní průchod mezi ulicemi Oblačná, Hvězdná, Skalní a Sadová. První cesta je vedena z ulice Skalní do ulice Hvězdná a vede kolem nového dětského hřiště s odbočkou právě ke hřišti. Druhá cesta je vedena z ulice Sadová do ulice Hvězdná kolem elektrické rozvodny. Obě zmíněné cesty jsou v tuto chvíli využívány obyvateli, jak dosvědčuje aktuální stav. Třetí cesta bude vybudována z ulice Hvězdná do ulice Oblačná. Tato cesta je využívána např. pro příchod až k ulici Na Bídě a tramvajové zastávce. Součástí řešení je vysázení až pěti nových stromů, které zpříjemní pobyt a průchod sídlištěm, které je v letních měsících velmi vyhřáté a vane zde silný vítr kolem opěrné zdi v ulici Hvězdná. Návrh bude přínosný pro obyvatele statutárního města Liberec, kteří chodí pěšky, s kočárkem, s jízdním kolem přes sídliště Hvězdná. Jedná se o obyvatele žijící přímo v této oblasti a rovněž obyvatele, kteří prochází skrz sídliště Hvězdná směrem do centra města nebo na tramvajovou zastávku směřující do Jablonce nad Nisou.
 • 17. 
  17. 
  Pumptrack je nový typ zábavného sportoviště pro širokou veřejnost. Cílem je vytvoření bezpečného a zábavného místa pro celou rodinu. Užijí si ho děti, mládež i dospělí bez výkonnostních či věkových omezení od začátečníků po zkušené. Asfaltový pumptrack je taktéž určen pro skateboard, longboard, inline brusle, koloběžky a svou sekci na pumptracku vždy najdou i nejmenší děti na dětských odrážedlech. Jízda na pumptracku rozvijí rovnováhu a kordinaci těla. Od počítačů ven na čerstvý vzduch při zdravém pohybu. Nabídka aktivně tráveného volného času snižuje kriminalitu. V současné době se zde nachází workoutové hřiště, pumptrack tyto aktivity rozšiřuje a vhodně doplňuje. Výhodou je jeho přímé napojení na cyklostezku i na MHD. Místo je obklopeno vzrostlými stromy, které zajišťují dostatek stínu během dne. Celé sportoviště bude zachovávat charakter lokality. Půjde o asfaltovou dráhu v kombinaci s travnatými plochami. Pumptrack je uměle vytvořený okruh pro jízdu bez šlapání. Je tvořený vlnami a klopenými zatáčkami, které umožňují udržovat nebo dokonce zvyšovat rychlost jízdy pouhým pumpováním. V tomto provedení bude mít dráha snadnou údržbu a možnost celoročního užívání. Návrh bude přínosný pro občany města Liberec, ve městě asfaltový pumptrack zatím chybí.
 • 18. 
  18. 
  Cílem návrhu je zrekultivovat zanedbané a nepoužívané tenisové kurty a vytvořit multifunkční hřiště na tenis, volejbal, nohejbal nebo fotbálek pro obyvatele sídliště Broumovská a okolí. Podstatou projektu je renovace a zprovoznění stávajícího, ale zanedbaného tenisového hřiště s dlážděným podkladem. Navrhujeme vyrovnat, vyspárovat a případně podle potřeby vyměnit dlažbu. Hřiště je obehnáno plotem vysokým přibližně 6m, který je potřeba místy opravit a zcela natřít. Vzhledem k esteticky nevábnému stavu bude vhodné umýt podezdívku vysokou cca 1m vysokotlakovým čističem a zkultivovat travní porost kolem kurtu. V neposlední řadě navrhujeme provést značení/čáry pro tenis a volejbal, usazení multifunkčních ocelových sloupků a pořízení sítě. Návrh bude přínosem pro obyvatelé sídliště Broumovská a okolí a to jak mládež, tak všechny ostatní věkové kategorie.
 • 19. 
  19. 
  Cílem projektu je připravit a provést rekonstrukci hřiště v Ostašově. Hřiště se nachází na parcele č. 298 k.ú. Ostašov, jeho vlastníkem je Statutární město Liberec a uživatelem je Sbor dobrovolných hasičů Liberec – Karlinky. Hřiště bylo donedávna dlouhodobě neudržované, škvárový povrch je prorostlý trávou, po jedné straně jsou patrné stopy části zaniklého běžeckého oválu, kolem jsou dílem vysázené i náletem dřeviny a další zeleň. Na hranici pozemku je vodovodní a elektrická síť. Areál není bohužel zabezpečen. Hřiště udržuje SDH Karlinky od sekání trávy, likvidaci náletů, drobné úpravy a až po pravidelné odklízení odpadků.. Hřiště je veřejně dostupné všem obyvatelům a především se využívá pro tréninky hasičských sportů a pro pořádání soutěží s hasičskou tématikou z celého okolí Liberce. Je to jediná plocha, kde jsou během celé sezóny pevně umístěné překážky na požární sport. Bez výchovy mladých hasičů bude toto veřejné poslání zanedlouho bez nástupců. Kolektivy mladých hasičů a dorostenců mají svojí celoroční hru Plamen a nedílnou součástí jsou i tréninky na překážkách a následné soutěže. Značnou část všech plánovaných prací jsou členové SDH schopni provést svépomocí. Projekt se týká oplocení areálu hřiště drátěným plotem na ocelových zabetonovaných sloupcích, s uzamykatelnou vstupní bránou ( zamezení vjezdu nežádaných návštěvníků s motorovými vozidly) a brankou ( která bude stále otevřená pro veřejnost ) směrem ze silnice Žákovská a zadním technickým vchodem na protilehlé straně, kultivace povrchu hřiště navážkou kvalitní ornice, srovnáním a zatravněním, kultivace vnějšího obvodu areálu včetně výsadby zeleně. Částečné odvodnění. Vymýcení náletových dřevin. Zpevnění podkladu pro stavbu tří objektů technického zabezpečení hřiště (charakteru dočasné stavby) v rozsahu - šatna (zateplená stavební buňka), sklad sportovního vybavení a sklad prostředků pro údržbu (2 plechové montované stavby), Projekt je přínosem pro širokou veřejnost a dobrovolné hasiče města Liberce a i z okolí.
 • 20. 
  20. 
  Projekt řeší nízkou kvalitu dětského hřiště v ulici Gutenbergova a nedostatek dětských hřišť v centru města. Místo má velký potenciál m. j. z těchto důvodů: – klidná ulice, – poloha v centru (poloha - přímo u lib. zámku, přímo u Liebigovy vily) a dobrá dostupnost, tedy výhodné místo pro setkávání rodičů s dětmi), – v blízkosti výstavba velkého rezidenčního projektu Tiskárna Kristiánov, v okolí školky, které by jej také mohly pro zpestření využívat. Přínosný by mohl být v usnadnění trávení času rodičů s dětmi ve městě. Návrh kultivuje a současně doplňuje dnešní herní prostor. Jedná se o větší dopadovou plochu z kačírku ve tvaru kruhu, obklopenou lavičkami. Prostor pojímá původní „péráčky“ a je doplněn o další klasické herní prvky, jako sestava se skluzavkou, pískoviště, houpačky, kolotoč. Plochu je možné objet po zpevněné perkové cestičce, uvnitř je i malé dřevěné molo, které může sloužit jako pódium. Projekt by byl přínosný především pro mladé rodiny, maminky a děti do 4 let. Školky. Zkultivování prostředí v centru města je obecně prospěšné pro všechny. Pro seniory možnost konstruktivní mezigenerační interakce.
 • 21. 
  21. 
  Cílem projektu je realizovat soubor 6 úprav v rámci celého areálu bývalého LVT, které poskytnou obyvatelům Liberce i návštěvníkům areálu, a zejména rodičům s dětmi kvalitnější odpočinkové místo v centru města. V rámci tohoto projektu zkrášlení areálu se budeme věnovat 6 opatřením: 1) oprava stěny pavilonu D technického muzea, který je nyní nevzhledná (oprava skel, nátěr pomalované zašlé fasády) 2) revitalizace travního pásu a vysázení popínavých rostlin na starý plot kolem areálu 3) instalace geodetické kopule v centru dopravního hřiště s lavičkami především pro rodiče s dětmi 4) realizace zelené oázy na místě aktuálně nevyužívaného betonového bazénku 5) vytvoření malého kompostu na bioodpad 6) přesun kontejnerů v ulici Gorkého na původní kontejnerové stání, důvodem je zlepšení průjezdnosti ulice a menší nepořádek kolem areálu V rámci propagační činnosti představíme realizované úpravy místním obyvatelům, aby o možnostech volně přístupného areálu věděli. Projekt bude přínosem pro obyvatelé města + roční návštěvnost areálu 15 000 návštěvníků
 • 22. 
  22. 
  Návrh řeší chybějící chodník při cestě všech dětí ze sídliště Gagarinova do spádové školy ZŠ U školy. Zajištění bezpečnosti chodců v ulici Holečkova, kde je stávající stav velmi nevyhovující, zvláště pro děti. Každý den nemalá skupina dětí (chodců) vyráží v ranní špičce do školy ulicí, kde nejenom že nejsou chodníky, ale obousměrná komunikace je úzká a protijedoucí auta se ještě vyhýbají a najíždějí na chodce jdoucí po stejné komunikaci, kterým nezbývá nic jiného než jít po silnici. Sousední ulice Jeronýmova se pyšní širokým chodníkem a dopravní značkou Cesta do školy, ale kam mají děti jít dál, už nikdo neřešil. Projekt tímto nabízí řešení pro chodce v této ulici. Zároveň by došlo k zjednosměrnění této komunikace, jelikož již nyní nesplňuje šířkové požadavky obousměrné. Dojde tím i k možnosti vybudovat zde parkovací pruh, jelikož když v nedaleké aréně probíhá hokejové utkání, tak nejenom že už tak chodec nemá kudy jít, ale ještě do toho v těchto místech parkují návštěvníci arény, kteří chtějí ušetřit za parkovné. Návrh bude přínosem pro zvýšení bezpečnosti všech občanů města.
 • 23. 
  23. 
  Cílem návrhu je zpevnění hojně využívané pěšiny podél trati k dětskému hřišti, které se nyní stává za dešťů bahenní cestou, obtížně prostupnou kočárkem. Tuto cestu využívá spousta rodin i sportovců zejména z okolí Gagarinky. Ti by určitě ocenili zpevnění této cesty štěrkem či perkem, aby mohli dojít na hřiště i sportoviště neobalení bahnem. Návrh počítá se srovnáním povrchu, zpevněním geotextilií a vytvořením nového štěrkového/perkového povrchu. Návrh bude přínosný zejména obyvatelé sídliště Gagarinova, sportovce a rodiny s dětmi.
 • 24. 
  24. 
  Cílem projektu je propojení sousedních čtvrtí Jeřáb a Františkov. Propojení obou čtvrtí je kvůli minimální občanské vybavenosti čtvrti Jeřáb zásadní. Na Františkov se chodí z Jeřábu za nákupem, k lékařům a do škol a školek, dříve I do plaveckého bazénu. Na Jeřáb z Františkova za hezkými procházkami. Bohužel prostupnost územím je pro pěší minimální. Na východní straně je prostupnost zajištěna ulicí Vojanova, kde jsou znevýhodněni občané s omezenou kondicí, vzhledem k značnému stoupání ulice. Dalším prostupem je ulice Klášterského, kde sice chybí chodník, ale automobilová doprava je minimální. Napojení na západní straně (prodleva 500 m) tvoří ulice Uralská, kterou vzhledem k extrémnímu dopravnímu zatížení a absenci chodníku, není možné pěšky projít. Kdo by se o to pokusil, riskuje doslova svůj život. Místní si na neprostupnost územím stěžují. Koho současný stav nejvíce trápí, jsou rodiče s malými dětmi, kteří se s kočárky nemohou bezpečně přesunout do sousední čtvrti. Pro prostup z Františkova na Jeřáb je v návrhu zvolena nejkratší možná varianta – chodník o délce cca 75 m. Vzhledem k dodržení šíře pro vozy MHD, je potřeba vykoupit relativně jalovou parcelu p.p.č. 4550/4. V opačném případě by se musela rozšířit vozovka na druhém břehu, což přináší mnoho problémů. Zpevněná asfaltová vozovka silnice by se musela rozšířit až úplně k podezdívce oplocení domu č.p. 96/5. Musel by se přesunout pilířek ČEZ až za plot a stožár veřejného osvětlení nejspíše také. Navíc by lidé z domu po schodech scházeli téměř přímo do vozovky. Dále všechny sítě, které jsou nyní pod travnatým pozemkem, kam by se rozšířila vozovka, by se musely zahloubit o 1 m hlouběji (norma). Z výše uvedených důvodů je odkup pozemku nejlepší možná varianta. Z přiloženého zákresu je patrné, kudy nový chodník povede. Současně s ním je potřeba realizovat i jeden přechod pro chodce. Návrh bude přínosný pro všechny obyvatele čtvrtí Jeřáb a Františkov.
 • 25. 
  25. 
  DH v ulici Wintrova vzniklo na základě iniciativy místních obyvatel, kteří založili obcanske sdružení a prostor si vzali od města do pronájmu.  S ohledem na to že jeden z prvků (věž se skluzavkou) je již na konci životnosti a na opravu hřiště jakožto rodiče s dětmi nemáme finance a hřiště je zároveň přístupné všem dětem z okolí (cyklostezka), chtěli bychom prvky vyměnit prostřednictvím tohoto projektu. Na hřišti by zůstala jen stávající řetězová houpačka, doplnila by se sestava se skluzavkou, šplhací sítí a prolézacím tunelem, dále vahadlová houpačka a pružinová houpadla. Hřiště by se tak opět stalo plnohodnotnou odpočinkovou zónou u cyklostezky a sloužilo všem občanům města, převážně rodinám s dětmi a prarodičům s vnoučaty.
 • 26. 
  26. 
  V části Liberce Růžodol I za dálnicí směrem k letišti není příliš míst pro občany, kde se potkat a přitom udělat něco pro protažení těla. Našli jsme si koutek v části čtvrti u gymnázia, který si žádá zvelebení a vybudování příležitostí pro posílení ducha i fyzické kondice. Rádi bychom zřídili malý outdoorový parčík s instalací venkovních cvičících nářadí se případnými lavičkami pro obyvatele naší čtvrti, ale i pro studenty gymnázia a návštěvníky z okolí, aby si protáhli těla, vyčistili si mysl a třeba si pak na chvilku sedli a mohli si popovídat (ať už zvolí jakékoli pořadí). Vzhledem k rostoucímu počtu rodin s dětmi a sportovně založených obyvatel čtvrti bychom rádi využili ladem ležící prostor pro možnost vytvořit místo na setkávání i cvičení. Bohužel se v této části Liberce takovýchto prostor a možností nedostává, a přece je to tolik potřebné. Zvolená varianta umožní jak systematické, tak i nahodilé posilování, nevyžaduje dopadovou plochu a je celkově nejpříznivější z variant, které nám byly předloženy. Jelikož se jedná o modulární systém, je možné v budoucnosti přidávat případné další prvky, a toto hřiště tak rozšiřovat podle potřeb. Návrh bude přínosný pro obyvatele čtvrti Růžodol I., Františkov, studenty a pedagogy Gymnázia F. X. Šaldy
 • 27. 
  27. 
  Každý dospělý obyvatel Liberce o něm někdy někde slyšel, někdo z nich ho minimálně jednou potkal v centru Liberce, nejde o nikoho neznámého. Obyvatelé Liberce ho znají spíše pod jeho přezdívkami, např. liberecká panenka a Iveta Eliášová. Nikdy nikoho neobtěžoval, jen se jako transsexuál převlékal za ženu, pro což období normalizace neposkytovalo příznivé podmínky. V období normalizace byl jako transsexuál diskriminován, např. na trhu práce. I když měl potenciál studovat střední a vysokou školu, nezbylo mu, než pracovat jako uklízeč. Už tato nepřízeň osudu by byla záminkou k Matúšově důstojné poctě. Jiná krajská města v ČR důstojně uctívají své již zemřelé postavičky, viz Pardubice. Cílem návrhu je realistická socha v životní velikosti v okolí Matúšova bydliště s pamětní deskou. Návrh bude přínosem pro dospělé obyvatele města Liberce a Matúšovu rodinu.
 • 28. 
  28. 
  Pavel Wonka, známý čs. politický vězeň z období normalizace sice většinu svého krátkého života prožil v bývalém Východočeském kraji. Ale v období normalizace ho ve věznici Minkovice, v bývalém Severočeském kraji fyzicky týral známý tamní bachař Josef Vondruška svými kolegy přezdívaný Filipes. V období normalizace byly Minkovice čtvrtí města Liberce, ale v současnosti se bývalá věznice Minkovice nachází v katastrálním území čtvrti Liberce Pilínkov. Každopádně by město Liberec ukázalo, že mu nejsou lhostejné oběti totalitních režimů s ním související. Podobně jako se mu to před několika lety povedlo při přejmenování tramvajové zastávky Rybníček. Důstojnou poctou Wonky by se město postavilo čelem k obětem politické zvůle totalitního režimu. Cílem návrhu je realistická socha v životní velikosti a Wonkova pamětní deska + pietní místo. Návrh bude přínosem pro Wonkovy bývalé spoluvězně a jeho rodinné příslušníky, politické vězně z období normalizace, bývalé československé disidenty, české historiky zaměřené na české moderní dějiny včetně regionálních.
 • 29. 
  29. 
  Cílem návrhu je instalace maket radarů v daných ulicích města Liberce, kde řidiči dlouhodobě nedodržují maximální povolenou rychlost v obci (50 km/h). Jedná o ulice Generála Píky, Husova, Karlovská, Londýnská a Ruprechtická. Rychlá jízda může být příčinou dopravních nehod, ve městech bohužel často i vedoucím ke zranění či smrti chodců/cyklistů. Jedná se hlavně o ulice, na kterých chybí chodník. Makety radarů se používají jako běžná opatření měst v ČR ke zvýšení bezpečnosti dopravy na jejich území. Město Liberec by instalovalo makety radarů na rovné a široké ulice v Liberci bez husté zástavby, které svádějí řidiče k překračování maximální povolené rychlosti v obci . Návrh bude přínosný pro všechny obyvatele města Liberce včetně chodců a cyklistů.
 • 30. 
  30. 
  Kino Varšava je nejstarší kamenné kino v Liberci. Za svou téměř stoletou historii prošlo řadou změn. Od roku 2012 se o kino stará spolek pro jeho záchranu. S pomocí města se daří kino dále rekonstruovat a lákat čím dál více návštěvníků. Tomuto rozvoji bohužel neodpovídá prostor před vstupem do kina. Úzký chodník ve spojení s parkováním komplikuje pohyb návštěvníků a vytváří nebezpečné situace při příchodu a odchodu většího počtu osob, zejména dětí. Prostor před kinem poslouží všem návštěvníkům, obzvláště velkým skupinám dětí, které do kina docházejí na školní představení. Budou se zde moci bezpečně a pohodlně shromáždit. Návrhem neblokujeme parkovací místa pro rezidenty v ulici Frýdlantská, využíváme pouze přesunu stávajícího zásobovacího stání. Cílem úprav nástupního prostoru je vytvoření klidného a důstojného vstupu do kulturní instituce. Navrhujeme rozšířit prostor před vstupem o šířku dvou metrů a zvýšit dlážděný prostor na úroveň s chodníkem. V rámci zásobování bude možné na plochu zajet po snížených nájezdech. Nově vzniklé místo bude sloužit k pohodlnému vyčkávání před nebo po představení a obecně přispěje ke kultivaci veřejného prostoru v historickém jádru Liberce. Dále po konzultaci s městem navrhujeme přesunout stávající nevhodně umístěné dopravní značení. Chodník je nyní pro vozíčkáře a obyvatele s kočárky téměř neprůjezdný z důvodu úzkého profilu. Značení výstrahy před retardérem lze připojit k zákazu odbočení a značení rezidentního parkování přesunout na okraj nově vzniklého ostrůvku. Značky hlavní silnice a upozornění na rychlost 10 km v hodině jsou v dané situaci nadbytečné. Návrh bude přínosný pro občany, kteří žijí, pracují nebo pravidelně procházejí ulicí Frýdlantská. Předprostor poslouží všem návštěvníkům kina a přispěje k jejich bezpečnosti.
 • 31. 
  31. 
  V blízkosti jedenácti bytových domů, se nachází pozemek města č.1910/1, na kterém se je nyní spousta náletových dřevin i nemocné staré stromy. Chtěli bychom tento pozemek s pomocí města vyčistit a proměnit na odpočinkové místo s posezením o velikosti 10m x 15m pro děti s rodiči a prarodiči. V blízkosti je i mateřská škola, která by mohla hřiště také využívat, jelikož zvolené herní prvky jsou do výšky jednoho metru a rozmanitost je veliká. Odstraněnou nenáletovou zeleň bychom rádi nahradili zelení novou dle doporučení města. Na úpravě pozemku bychom se chtěli podílet z výchovného hlediska pro naše ratolesti a do budoucna se o hřiště starat z hlediska údržby a úklidu. Návrh bude přínosem pro rodiny s dětmi, prarodiče s vnoučaty. Pro pořádání venkovních oslav a místo ke scházení se obyvatel z okolí.
 • 32. 
  32. 
  Socha Josefa Václava Pekárka (1873-1930) se v Liberci objevila v padesátých letech, přičemž její vznik datujeme do let dvacátých. Své místo našla přes ulici naproti vlakovému nádraží a v sedmdesátých letech byla přesunuta do ulice Husova. Nyní, ačkoliv se jedná o velice krásně provedené umělecké dílo, se nachází v ústraní v parku Budyšínská. Socha si ale zaslouží přemístění na původní exponované místo, aby si nejen Liberečané, ale i návštěvníci našeho města, užili naplno její krásu. Díky pozadí tvořenému legální graffiti stěnou, se navíc vykouzlí jedinečná kompozice. V rámci transferu je potřeba „vyčistit“ staronové okolí sochy od centrálně umístěného mobiliáře. Konkrétně se jedná o mapu města, stojany na kola a koš. Všechny tyto prvky (samozřejmě aktualizované dle posledního výběru KAM) je nutné umístit vpravo k navigačním tabulím (příloha 1). V rámci kultivace místa je vhodné odstranit nevkusnou reklamu ze zábradlí podél silnice. V úvahu by se měl vzít i nový nátěr zábradlí (příloha 2). Umístění sochy navrhuji ve dvou variantách. Buď na místo pítka, nebo do zeleně (příloha 3). Původní umístění (příloha 4). Návrh bude přínosem pro všechny obyvatele města a návštěvníky Liberce.
 • 33. 
  33. 
  V současné době jsou pozemky nevyužívané, respektive využívají je pouze pejskaři. V blízkosti bydlí spousta mladých rodin s dětmi a stále jich tu přibývá. Rádi bychom využili tento prostor a dalt mu nějaký řád a smysl. Navrhujeme vybudování přírodního hřiště. Jednalo by se o navezené hromady písku, štěrku, doplněné o kameny a ponechané svému vlastnímu životu, porostu, ať si děti hrabou, jak je jim libo. Návrh bude přínosný pro okolní obyvatelstvo, především s rodiny s menšími dětmi.
 • 34. 
  34. 
  Cílem projektu je revitalizace prostoru před ZŠ 5.květen. Veřejné prostranství před ZŠ dlouhodobě chátrá a je absolutně neudržované. Asfalt před vsupem do školy je rozbitý čím dál víc a chůze je nebezpečná. K devastaci veřejného prostoru bohužel přispívá i parkování aut, která stojí už i na trávníku a v keřích.V trávníku jsou vyšlapané cestičky, travnatá plocha se rok od roku zmenšuje a celý prostor před školou je neudržovaný a zanedbaný. Projekt počítá s revitalizací travnaté plochy, umístění funkčních obrubníků kolem trávníku a keřů, které by zabránily parkování aut a zkracování si cesty pěšími, dosazení keřů po obvodu travnaté plochy, položení zatravňovacích dlaždic na místa, kudy si pěší zkracují cestu/hlavně do ulice Šamánkova/. Návrh bude přínosný pro zkrášlení veřejného prostoru v centru města i pro všechny občany a mládež.
 • 35. 
  35. 
  V roce 2012 vznikl aktivitou Spolku přátel Ostašova z neudržovaného pozemku (vlastník SML) zarostlého křovím a nálety, malý parčík. Bonusem bylo pořízení herního prvku pro malé děti, který byl do parku instalován spolu s novými lavičkami. Dodnes je hojně navštěvován a využíván nejen pro konání akcí Spolku přátel Ostašova, ale ve velké míře hlavně místními občany, malými dětmi i školáky. Na podzim roku 2021 musela být klouzačka s houpačkou z důvodu havarijního stavu odstraněna. Cílem projektu je umístit do parku nové herní prvky pro volnočasové aktivity dětí a mládeže a tím zatraktivnit jeho využití. Do dolní části parku na pozemek navrhujeme mezi stávající bradla a rotoped instalovat dvojitou vysokou hrazdu, čímž by došlo k vhodnému doplnění venkovní posilovny, kterou využívají převážně větší školáci. Do horní části plochy navrhujeme umístit herní prvky pro menší děti a to věž se skluzavkou a dvojhoupačku kombinovanou. Realizace návrhu bude přínosem pro město Liberec (zhodnocení pozemků v jeho vlastnictví) i pro širokou veřejnost k volnočasovým aktivitám. V části města Ostašov žádná plocha, která by mohla být veřejně využívána pro odpočinek, dětské hry a sport není. Parčík je veřejně přístupný, hojně využívaný místními občany, maminkami s malými dětmi, školáky i mládeží. Odstraněná klouzačka s houpačkou dosavadním uživatelům hodně chybí.
 • 36. 
  36. 
  Návrh řeší střed města, místo kde se pohybuje velké množství lidí. Plocha je zanedbaná, nevzhledná, špinavá. Takto upravená bude upravená, bezúdržbová, rozkvetlá, funkční a bude navazovat na úpravy v této části města. Výsadba trvalek v duchu již nových výsadeb na kruhovém objezdu a u parkovacího domu. Opakující se traviny jako na náměstí Soukenném. Realizace spočívá v odstranění travního drnu, doplnění zeminy a výsadba trvalek do skupin s ponecháním volného prostoru na případné pěší cesty. Návrh bude přínosem pro širokou veřejnost, obyvatele i návštěvníky Liberce, i pro zlepšení životního prostředí.
 • 37. 
  37. 
  Jedná se o návrh na vytvoření veřejně přístupné rampy pro opravu osobních automobilů. Potřeba tohoto návrhu byla několikrát diskutována se značným zájmem na Facebooku ve skupině "Liberečáci". Stávající nevyužívaná rampa na opravy automobilů se nachází na pozemku ve vlastnictví města Liberec, v ulici Svojsíkova, nabízí se tedy možnost její opravy a zpřístupnění. Ačkoliv současné trendy směřují ke stále častějšímu využívání specializovaných servisů, stále se najde značné množství osob, které si chtějí základní servis automobilů provádět svépomocí. Rampa umožňující pohodlný přístup pod automobil také zvyšuje bezpečnost podobných prací odstraněním rizika špatného podepření automobilu pomocí běžných heverů. Přesný způsob realizace závisí zejména na konkrétním umístění a vyčleněných prostředcích. Mělo by být možné pod automobil vstoupit pro běžnou dospělou osobu bez nutnosti pod ním ležet. Realizace může být řešena buď prohloubením terénu pod konstrukcí či vyvýšením nad okolní terén. Ke zvážení je i přípojka 230V, která by mohla být spínaná za drobný poplatek, který vyloučí černé odběry. Návrh bude prospěšný zejména pro majitele automobilů provádějící údržbu a servis svých vozů.
 • 38. 
  38. 
  Cílem návrhu je vhodně upravit na zastávce Rychtářská autobusové linky č.25 a 14 / směr od Ruprechtic do města / malý pozemek, kde nyní rostou kopřivy až do výšky 1m. V rámci úprav prostoru u zastávky MDH Rychtářská bude provedena výsadba 100 ks Spiraea cinerea 'Grefsheim', záhon bude zamulčován drcenou borkou.
 • 39. 
  39. 
  V prvním ročníku participativního rozpočtu byly v rámci projektu vybudovány lavičky, proveden prostřih vzrostlých lip, instalována houpačka, realizovány terénní práce, zejména likvidace náletů a zasetí nového trávníku. Z rozpočtu již bohužel nebyly realizovány zpevněné cestičky a prostranství mezi strom a schody (přírodní / dřevěné) k panelovým domům v ulici Cihlářská. Záměrem 2.etapy je tedy dokončit původní záměr a vytvořit k oddychu plnohodnotný Park Maršíkova s bezpečným propojením k ulici Cihlářská. Hlavní cesta ke garážím bychom zpevnění chtěli provést srovnáním terénu a případně přírodním posypem. Vedlejší cestičky a prostranství parku mezi stromy srovnat terén a vysypat přírodním materiálem. Park označit cedulí s doporučením pro pejskaře, aby pejskové neznečišťovali okolí. Schody k ulici Cihlářská udělat z přírodních materiálů, tak je se dělá v lesoparcích - surové dřevo, jen ošetřené proti vnějším vlivům. Schody by byly od garáží až nahoru k hřišti dětskému. Návrh bude přínosný pro širokou veřejnost park k oddechu a posezení.
 • 40. 
  40. 
  První část návrhu byla realizována v prvním ročníku participativního rozpočtu. Ve 2. etapě by měla být provedena rekonstrukce schodiště na druhé plato, rekonstrukce přístupových cest a schodů ke sportovnímu hřišti, odstranění starých asfaltů, nahrazení propustnými povrchy (perk, kostky), doplnění mobiliáře ve formě sedacích hranolů a pobytových palub. Doplnění hřiště o trampolínu. Návrh horního patra zahrnuje perkovou plochu s labyrintem, dřevěný altán a informační panel s historií místa a zaniklého kostela bude realizován v třetí etapě. Návrh bude přínosný pro všechny stávající obyvatele, nové obyvatele Tiskáren, rodiče s děti z centra města.

2. Chcete nám k projektu Tvoříme Liberec ještě něco sdělit?

3. Uvítali byste více podobných anket?

4. Čestně prohlašuji, že v momentě hlasování jsem starší 15 let včetně