Ústí nad Orlicí

Participativní rozpočet PRO ÚSTÍ 2024

Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje třetí ročník participativního rozpočtu "PRO ÚSTÍ", který funguje na principu občané navrhují – občané rozhodují. Vybírat se budou čtyři projekty, dva malé do 100 tisíc korun a dva velké do 300 tisíc korun.

1. Kategorie malé projekty do 100 tisíc korun

 • Celkový počet zbývajících hlasů: 3

  Zbývá kladných hlasů: 2 Zbývá záporných hlasů: 1 Počet hlasů k tématu: 1
 • 1. 
  1. 
  Tento návrh do participativního rozpočtu spočívá ve vybudování zábradlí u propustku vody pod silnicí 1/14 mezi fabrikou Rieter a odbočkou na sídliště Dukla. Důvodem pro vybudování zábradlí je především zvýšení bezpečnosti chodců a jejich ochrana před pádem do vodního toku. V tomto místě se pohybuje mnoho chodců včetně malých dětí. Cílem projektu je ochránit tyto osoby před možným pádem do vodního toku, který se nachází v blízkosti. V aktuální době není propustek z této strany chráněný vůbec.
 • 2. 
  2. 
  Cílem je doplnění laviček na stinnou stranu dětského hřiště před živý plot. Na zmíněném hřišti jsou nyní všechny lavičky na plném slunci (výhoda zejména v chladnějším počasí, kdy se dá při posezení příjemně ohřát). V letních měsících je ale pobyt na hřišti kvůli tomu nepříjemný, a ačkoliv má hřiště pro děti v horku díky vodním prvkům neodolatelné kouzlo, pro doprovod je delší pobyt na hřišti náročný (a koledující si o úžeh). Několik laviček ve stínu by pobyt všem na hřišti jistě zpříjemnilo.
 • 3. 
  3. 
  Místo realizace je prostranství před ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí. Cílem projektu je volnočasová zábava pro děti mimo dětská hřiště. Poměrně velká plocha před školou by získala využití. Jde o barevně nastříkané, namalované hry pro děti - např. po obvodu slalom (pro běh, kolo) se startovní a cílovou čárou, ve středu plochy skákací panák, člověče nezlob se apod...
 • 4. 
  4. 
  Tento projekt bude spočívat zejména v rekonstrukci laviček v části stávajícího volejbalového areálu, které se nachází v blízkosti fotbalového hřiště s umělým povrchem. Cílem projektu není jen zkvalitnit prostory mezi oběma sportovišti, ale učinit toto místo trochu více reprezentativní, a hlavně využitelné k jeho původně zamýšlené funkci. Tyto stávající prostory jsou opravdu v žalostném stavu a město by mělo investovat do této své hojně navštěvované části v centru města, a to především diváky sportovních utkání.
 • 5. 
  5. 
  Projekt je zaměřen na doplnění výsadby stromů a obnovu travnatých ploch a péči o zeleň - zejména na sídlišti Štěpnice . Cílem projektu je zlepšení přírody ve městě. Stromy můžou přinést ukryt pro živočichy, poskytují stín a "zchladnění prostoru" ve městě a samozřejmě jako okrasa. Jsou zde většinou zahrnuty místa, kde již předtím nějaké stromy byly. Co se týče travnatých ploch, tak je určitě lepší mít krásné zelené plochy s rostlinami nežli "hnědou půdu bez známek čehokoliv". Celkově je dle mého příroda ve městě důležitá a je také součástí vizitky města.
 • 6. 
  6. 
  Na našem náměstí není vhodně vyřešené místo pro parkování kol. Proto by měly být v prostoru náměstí umístěny stojany na kola, a to nejméně na čtyři místa v rámci náměstí. Například v rozích náměstí či ještě lépe na vhodná místa na obvodu. Kapacita stojanů nemusí být velká, ale stojany musí být vhodně rozmístěné. Zároveň provedení stojanů musí umožňovat bezpečné opření a zamčení kol všech druhů a v rámci možností i koloběžek. Takové stojany na kola dokonce mohou být nejen funkční, ale i hezky provedené.
 • 7. 
  7. 
  Jednoduše nám chybí šplhací tyče a hrazdy na blbnutí, přetáčení se, houpaní za ruce. Stačil by jeden takový jednoduchý prvek přidat k již stávajícím hřištím, či shluk více tyčí poblíž obydlených oblastí. Všude je plno herních prvků pro malé děti, zapomínáme ale na ty starší. Vzpomeňme si na své dětství, nejvíc jsme se vyblbli na tyčích. Dnes tomu není jinak. Děti se přetáčí na veřejných zábradlích, na starých konstrukcích, kde se oprašují koberce, na workoutových hřištích.
 • 8. 
  8. 
  Stezka pro bosé nohy z přírodních materiálů by mohla být umístěna v parku v Hylvátech naproti pivovaru, případně v prostoru před hasičárnou v Hylvátech. Projekt bude prospěšný pro lidi všech věkových kategorií - od dětí po seniory. Bude prospěšný pro zdraví jejich nohou.
 • 9. 
  9. 
  Záměrem je instalace zpomalovacích prahů (retardérů), a dopravní značky IZ5a obytná zóna v ulici Jilemnického. Cílem je zvýšení bezpečnosti na ulici, zvláště dětí přecházejících silnici. Děti nejsou při přecházení silnice přes zaparkovaná vozidla moc vidět a tímto opatřením by se zvýšila jejich bezpečnost.

2. Kategorie velké projekty do 300 tisíc korun

 • Celkový počet zbývajících hlasů: 3

  Zbývá kladných hlasů: 2 Zbývá záporných hlasů: 1 Počet hlasů k tématu: 1
 • 1. 
  1. 
  Cílem je vznik psího parku - oplocený pozemek, lavička, odpadkový koš na psí exkrementy… Psí hřiště, někdy nazývané také psí park, je vymezený prostor určený pro psy k venčení, hraní bez vodítka a jen okrajově k výcviku a jejich socializaci.
 • 2. 
  2. 
  Místem realizace je zeď podél silnice I/14, v ulici Moravská, odstiňující sídliště „Hečmanda“. Cílem je vytvoření vertikální zahrady pomocí sofistikovaných konstrukčních prvků s květináči a závlahou a doplněním stávajících plazivých rostlin tak, aby došlo k postupnému kompletnímu zakrytí stěny zelení. S touto akcí souvisí též snesení reklamních poutačů, které brání k celkovému zarůstaní. Zeleň se odvděčuje nám, lidem, svým růstem, krásou, snižováním prašnosti, ochlazovacím efektem, stínem a v neposlední řadě se stává též domovem pro mnoho rozličných živočichů.
 • 3. 
  3. 
  Cílem je další navázání na zdařilý haťový chodník ve Wolkerově údolí tak, aby se tato stezka rozrostla o další úsek, který by zatraktivnil tuto lokalitu. Jednalo by se tedy o stejný druh dřevěného chodníku, který již v této lokalitě existuje. Prospěšné by bylo i zlepšení schůdnosti konkrétních cest (zejména za mokra).
 • 4. 
  4. 
  Cílem je umístění sloupových hodin na prostranství před Domem dětí a mládeže Duha. Důvody jsou tyto: zvýšení časového bezpečí obyvatel, pohody a přívětivosti městského mobiliáře, možnost umístění reklamy, prezentace městských akcí apod.
 • 5. 
  5. 
  V loňském roce se částečně podařilo obnovit dětské hřiště v areálu TJ Jiskra Ústí nad Orlicí. II. etapa obnovy dokončí toto klidné zákoutí, kde si mohou nejmenší děti bezpečně hrát a jejich maminky a tatínkové odpočinout a relaxovat. Hřiště je volně přístupné veřejnosti každý den 7-20 hod. Cílem je rozšíření vyžití pro nejmenší děti v dolní části města.
 • 6. 
  6. 
  Využití jakéhokoliv vodního toku pro lidi ve městech a obcích je dnes již stále běžnější záležitostí. Aby se i Oušťáci mohli radovat ze své Orlice, nabízí se její snadnější celoroční zpřístupnění v rekreační oblasti tábořiště Cakle, kde i v zimě můžete potkat plavající otužilce. Na prvním ze dvou pozemků v samé blízkosti splavu, v místě, kde je řeka mělká, bychom se mohli těšit z možnosti bezpečného spočinutí na schodišťovém betonovém posezení opatřeném dřevěnými sedáky. Toto stíněné místo by mohlo v létě sloužit pro odpočinek. Na druhém pozemku by vybudování jednoduchého betonového schodiště umožnilo všem, kteří si chtějí zaplavat v přírodní, čisté řece bezpečný vstup do vody.
 • 7. 
  7. 
  "CaravanParking" neboli "Stellplatz" je místo, kde může kdokoliv legálně a bezplatně zaparkovat a přenocovat v obytném autě či karavanu a zároveň zde provést základní údržbu. Cílem projektu je zatraktivnit naše město pro tento specifický okruh turistů, kteří v tuto chvíli mají v našem širokém okolí naprosto minimální prostor k využití jakéhokoliv zázemí. Jediná dvě oficiální karavanová stání v celém okrese jsou na Pekláku v České Třebové a pak na Dolní Moravě.

3. Vaše další náměty a komentáře