Litoměřice

Srdcař Litoměřic 2022

Vážení občané Litoměřic,
město Litoměřice letos opět ocení občany a organizace, které dobrovolně a nezištně vyvíjí aktivity ve prospěch města Litoměřice a jeho obyvatel. Cílem je vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají, a zároveň motivovat k obdobnému přístupu ostatní.
Hlasujte v anketě Srdcař Litoměřic 2022, vyberte nejzajímavější a nejpřínosnější počiny dobrovolníků, které vás nejvíce oslovily, a dejte jim svůj hlas.
Anketa potrvá do 15. října 2022 a udělit můžete dva hlasy v každé kategorii.

1. Kategorie: Podnikatel

 • Celkový počet zbývajících hlasů: 2

  Zbývá kladných hlasů: 2 Zbývá záporných hlasů: 0 Počet hlasů k tématu: 2
 • 1. 
  1. 
  Dlouhodobě podporuje kulturu a volnočasové aktivity, pořádá festivaly a řadu akcí, podílí se na zušlechťovaní letního kina. Příkladný je i způsob vedení hospůdky a péče o okolí.
 • 2. 
  2. 
  Již sedm let pomáhá a spolupracuje s Hospicem sv. Štěpána. Zdarma poskytuje technickou podporu, jakou je správa webů, příprava grafických a tiskových podkladů. Aktivně spolupracuje při přípravě a produkci benefičních akcí a kampaní.
 • 3. 
  3. 
  Dlouhodobě spolupracuje a finančně podporuje Hospic sv. Štěpána, příkladem je nákup speciálních zdravotních pomůcek a venkovního stanu pro konání společenských akcí i aktivní účast pracovníků v Běhu pro hospic.
 • 4. 
  4. 
  Manželé Baudlerovi obětavě pomáhají ukrajinským občanům nejen v Litoměřicích. Od vypuknutí válečného konfliktu poskytují prostřednictvím nadačního fondu materiální i potravinovou pomoc přímo konkrétním rodinám.
 • 5. 
  5. 
  Dlouhodobě podporuje talentované děti litoměřické základní umělecké školy, spolupracuje se školou, individuální přístup k dětem a hledání možností pomoci.

2. Sociální věci a zdravotnictví

 • Celkový počet zbývajících hlasů: 2

  Zbývá kladných hlasů: 2 Zbývá záporných hlasů: 0 Počet hlasů k tématu: 2
 • 1. 
  1. 
  Jako dlouhodobá dobrovolnice Diecézní charity Litoměřice vypomáhá v charitním šatníku, který je otevřen čtyři dny v týdnu. Věnuje mu svůj volný čas bez nároku na odměnu.
 • 2. 
  2. 
  Dlouhodobě pomáhá s organizací Tříkrálové sbírky pořádané Diecézní charitou Litoměřice. Za celých 12 let ani jednu sbírku nevynechala.
 • 3. 
  3. 
  Je dlouhodobou dobrovolnicí od založení dobrovolnického centra v Diecézní charitě Litoměřice. Aktivně spolupracuje na různých akcií. Je obětavá, nezná slovo, to NEJDE – stále hledá řešení a najde ho. Od března pomáhá lidem z Ukrajiny (dvěma rodinám poskytla bydlení) a momentálně aktivně vypomáhá v charitním šatníku.
 • 4. 
  4. 
  Pomáhá při organizaci Potravinové sbírky, sbírkové akci Krabice od bot pro ukrajinské uprchlíky, při přípravě projektu pro Chráněné bydlení „Historie Kokořínska aneb Jak se žilo na vesnici“, spoluorganizuje setkání v Řehlovicích. Mj. hlídá dcerku klientky služby Podpora samostatného bydlení.
 • 5. 
  5. 
  Jako dlouhodobá dobrovolnice Diecézní charity Litoměřice vypomáhá v charitním šatníku, který je otevřen 4 dny v týdnu. Věnuje mu svůj volný čas bez nároku na odměnu.
 • 6. 
  6. 
  V Diecézní charitě Litoměřice se zabývá mimořádnými událostmi. Každoročně se zúčastňuje školení, provádí revize a kontroly technického vybavení, dbá na preventivní bezpečnostní opatření související i s katastrofami typu povodně.
 • 7. 
  7. 
  Po celou dobu konfliktu s velkým osobním nasazením pomáhá skupinám i jednotlivcům ukrajinských válečných uprchlíků, koordinuje ve spolupráci s KACP jejich ubytování, pomáhá při shánění práce, vyučuje češtinu a sdílí důležité informace na sociálních sítích.
 • 8. 
  8. 
  Dlouhodobě finančně podporují činnost Diakonie ČCE nejen při benefičních aukcích. Paní Kellnerová byla 8 let předsedkyní dozorčí rady Diakonie Litoměřice a stála u zrodu několika projektů, například Chráněného bydlení v Kamýcké. Pan Kellner pravidelně a nezištně pomáhá jako konzultant při odborných a stavebních činnostech a zajišťuje akce pro klienty.
 • 9. 
  9. 
  Pečuje o klientku Diakonie, která se pohybuje pomocí vozíku. Podpora se týká zajištění činností běžného života, ale i trávení volného času. Malují spolu kamínky, které roznášejí na různá místa. Dle paní Markéty jsou dny, kdy se s klientkou setkávají, nedílnou součástí jejího života.
 • 10. 
  10. 
  Spolupracuje při zajištění jednorázových akcí pořádaných Diecézní charitou Litoměřice. Již 12 let vypomáhá s přípravou Tříkrálové sbírky. Dne 12. 1. 2022 zachránila lidský život masáží srdce v litoměřickém Penny marketu.
 • 11. 
  11. 
  Dobrovolně a aktivně spolupracuje s klienty Diakonie při naplnění jejich volného času. Propojuje úseky Diakonie, takže mohou klienti navázat nová přátelství. S mladší dcerou připravila a realizovala projekt pro ukrajinské uprchlické rodiny s dětmi ''Spolu bez hranic". Podílela se také na přípravách oslav 30. výročí Diakonie výrobou korálkových náramků.
 • 12. 
  12. 
  Spolupracuje při zajištění jednorázových akcí pořádaných Diecézní charitou Litoměřice. Jako dlouhodobý dobrovolník hlavně pracuje s klienty v Domově na Dómském Pahorku, kde s nimi vykonává různá cvičení zaměřená na pohyb, paměť, dech apod.
 • 13. 
  13. 
  Jako dobrovolník dojíždí do Hospice sv. Štěpána druhým rokem a navštěvuje pacienty. A to i přesto, že to do Litoměřic má přes padesát kilometrů! S pacienty si povídá, bere je na vozíku i na výlety do okolí. Svým optimismem a milým přístupem je oblíbený u pacientů i personálu.
 • 14. 
  14. 
  Jako dobrovolnice pomáhá lůžkovým pacientům Hospice sv. Štěpána a také v rámci domácího hospice dochází k pacientům domů, což je pro dobrovolníka o kus náročnější, protože je v rodině s umírajícím pacientem sám a poskytuje tak pečujícím možnost si odpočinout, nebo si zařídit své povinnosti.
 • 15. 
  15. 
  "Aktivně spolupracuje s Chráněným bydlením. Zapojuje se do trávení volného času klientů (výlety, procházky, letní dovolené apod.). Jako profesionální zdravotní setra vypomáhá na dovolených jako zdravotník."
 • 16. 
  16. 
  Nominována za cvičení a práci se seniory. Jako dlouhodobý dobrovolník Diecézní charity Litoměřice pracuje s klienty v Domově na Dómskem pahorku.
 • 17. 
  17. 
  Dlouhodobě připravuje pobyty a výlety pro členy klubu Victoria - liga proti rakovině a širokou veřejnost. Pomáha při organizaci preventivních akcí a přednášek jako je např. samovyšetření prsu, Květinový a Jablíčkový den aj. Je oporou lidem v těžkých životních situacích.
 • 18. 
  18. 
  Stál před 9 lety u zrodu benefičních nástěnných kalendářů s historickými pohlednicemi, jejichž prodej je určen na podporu Hospice sv. Štěpána. Do kalendářů přispívá historickými pohlednicemi z vlastních sbírek, shání je i mezi ostatními sběrateli. Loni se stejným cílem vydal ve spolupráci se svou neteří, ilustrátorkou Zuzanou Petrákovou, knížku vlastních říkadel "Veršíky pro vnoučátka od dědy Jendy".
 • 19. 
  19. 
  Nejméně jednou ročně organizuje v Krušovické pivnici za pomoci přátel vaření kapustnice. Výtěžek z prodeje polévky předává dětskému oddělení litoměřické nemocnice, což činí každý rok několik desítek tisíc korun.
 • 20. 
  20. 
  Již šest let vede Deutschklub, jehož účastníci "mluví pro dobrou věc". Výtěžek z kurzů je vždy použit na podporu různých organizací a charitativních projektů. Loni byla podpořena zahrada azylového Domova pro matky s dětmi a domácí hospic při Hospici sv. Štěpána.
 • 21. 
  21. 
  Dlouhodobě pomáhá získávat finance pro litoměřickou Diakonii ČCE. Jako pracovník Moneta a. s. pravidelně žádá o zaměstnanecký MONETA grant. S jeho pomocí získala Diakonie pro dům v Kamýcké ulici výraznou finanční podporu na bezbariérový nájezd, na keramickou pec do chráněných dílen či na vybavení komunitního bytu v rámci nového chráněného bydlení.
 • 22. 
  22. 
  Je aktivní dobrovolník od roku 2014 v Diecézní charitě Litoměřice. Spolupracuje na jednorázových akcií, ale především pomáhá lidem se zajištěním jejich potřeb.
 • 23. 
  23. 
  Nominována za pomoc v dobročinném obchodě Bona Fide pro Hospic sv. Štěpána, kdy pomohla změnit a zlepšit nastavení a běžný chod celého projektu. Při své náročné práci si našla pravidelný čas na pomoc a předávání know how, poradenství a šíření myšlenky hospicové péče ve svém osobním i pracovním okolí. Do pomoci se zapojil i manžel nominované, který zdarma poskytl konzultace a pomohl postavit e-shop, díky kterému lze pomáhat hospici na více platformách.
 • 24. 
  24. 
  Pravidelně vypomáhá ve volnočasové dílně Centra denních služeb.
 • 25. 
  25. 
  Dobrovolně a aktivně spolupracuje s klienty při trávení jejich volného času. Aktivity zahrnují výlety, kulturní akce, dílny, povídání si nad kávou, procházky a hry. Ke 30. výročí Diakonie vyrobila notýsky z ručně dělaného papíru. Pomáhala s hlídáním dcerky klientky služby Podpora samostatného bydlení.
 • 26. 
  26. 
  Nominována za organizaci akcí na podporu ukrajinských uprchlíků, za nasazení pro ně, zapojení a odhodlání, dále za činnost pro komunitní život v Litoměřicích – např. organizace bleších trhů, zapojení do týmu v rámci letního kina.
 • 27. 
  27. 
  Jako dlouhodobá dobrovolnice Diecézní charity Litoměřice vypomáhá v charitním šatníku, který je otevřen čtyři dny v týdnu. Věnuje mu svůj volný čas bez nároku na odměnu.
 • 28. 
  28. 
  Nominována za zapojení do akcí na podporu ukrajinských uprchlíků, za nasazení pro ně, zapojení a odhodlání a dobrovolnickou činnost v této oblasti ve volném čase.
 • 29. 
  29. 
  Jako dobrovolník Hospice sv. Štěpána se už druhým rokem věnuje pacientům. Je nesmírně obětavý, milý, oblíbený a flexibilní; dovede pomoci často i ze dne na den. Nezáleží, zda je třeba pomoci u lůžka, v dobročinném obchodě na různých trzích nebo doprovodit pacienta třeba na hokej či jiné akce, na které vytíženému personálu nezbývá čas.
 • 30. 
  30. 
  Aktivně vypomáhá v chráněných dílnách Diakonie ČCE, speciálně při výrobě keramiky.
 • 31. 
  31. 
  Pomáhá v dobročinném obchodě Bona Fide pro Hospic sv. Štěpána. Kromě zajišťování směn a podpory v rámci pravidelného dobrovolnictví také pomáhá s reporty a agendou účetnictví.
 • 32. 
  32. 
  Jako dlouhodobá dobrovolnice Diecézní charity Litoměřice vypomáhá v charitním šatníku, který je otevřen čtyři dny v týdnu. Věnuje mu svůj volný čas bez nároku na odměnu.
 • 33. 
  33. 
  Již 25 stojí v čele organizace Liga proti rakovině VICTORIA. Organizaci řídí a koriguje, připravuje pro zájemce z Litoměřic a okolí zajímavé akce, ozdravné pobyty, přednášky, sama přednáší o rakovině a upozorňuje na význam prevence.

3. Sport

 • Celkový počet zbývajících hlasů: 2

  Zbývá kladných hlasů: 2 Zbývá záporných hlasů: 0 Počet hlasů k tématu: 2
 • 1. 
  1. 
  Od r. 2017 připravuje a realizuje benefiční volejbalové turnaje pro Hospic sv. Štěpána spolu se Zdenou Terezií Špringlovou.
 • 2. 
  2. 
  Dlouhodobě podporuje Hospic sv. Štěpána a od roku 2015 spoluorganizoval sportovní části všech osmi ročníků Běhu pro hospic. Letos koordinoval virtuální část běhu "Školy běží pro hospic". Podařilo se mu zapojit téměř všechny ZŠ v Litoměřicích, podpořit tak nevšední sportovní aktivity mladých lidí, a získat tak i významnou finanční podporu pro hospic.
 • 3. 
  3. 
  Nominován za jeho přístup k dětem, nekonečné nadšení a rozšiřování aktivit nad rámec tréninků malých fotbalistů.
 • 4. 
  4. 
  Je tradiční organizátorkou charitativního turnaje Volejbal pro hospic, jehož počet účastníků neustále stoupá a s ním i výtěžek akce, na kterou přijíždějí i lidé z okolí. Dobré jméno hospice tak šíří i mimo region. Turnaje pořádá dvakrát ročně už od roku 2017.
 • 5. 
  5. 
  Kordinovala letos virtuální části Běhu pro hospic "Školy běží pro hospic". Komunikovala s řediteli středních škol a učiteli tělocviku. Do běhu se podařilo zapojit téměř všechny studenty, podpořit nevšední sportovní aktivity mladých lidí a získat i významnou finanční podporu pro hospic

4. Kultura a vzdělávání

 • Celkový počet zbývajících hlasů: 2

  Zbývá kladných hlasů: 2 Zbývá záporných hlasů: 0 Počet hlasů k tématu: 2
 • 1. 
  1. 
  Nominována za doučování dvou chlapců v Domově pro matky s dětmi, za kterými dochází dvakrát týdně, vždy na hodinu. S její pomocí se prospěch obou dětí zlepšil.
 • 2. 
  2. 
  Nominována za své nasazení v rozvoji letního kina, organizaci kulturních a filmových aktivit, podporu nezávislé kultury a její propagace na veřejnosti.
 • 3. 
  3. 
  Nominován za založení osmičlenné skupiny Druhý dech, jehož členy učí každý týden hrát na foukací harmoniku. Vyrobil pastevecké píšťalky, na které v pokročilém věku dovedou členové skupiny ledacos zahrát. Svým občasným vystoupením šíří i tradice lidové hudby, je obětavý a velmi trpělivý.
 • 4. 
  4. 
  Pořádá dětské letní křesťanské tábory pro děti z Litoměřic a okolí. Mají již 32 let dlouhou tradici a současný tým vedoucích úspěšně navazuje na práci předchůdců. Cílem je ocenit tým vedoucích, kteří práci dělají roky bez nároku na odměnu. Dětem se navíc věnují ve svém volnu i během školního roku - pořádají víkendové akce, výlety apod.
 • 5. 
  5. 
  Nominována za zachování kulturně řemeslné tradice a spočívající v provozu Dílny ručního papíru. Dílna slouží k pořádání exkurzí, workshopů a výrobě ručního papíru. Je navštěvována školkami, školami, zájmovými skupinami, návštěvníky tuzemskými i zahraničními. Spolupracuje s řadou dalších neziskových a dobročinných organizací. Podporuje ekologické vnímání světa používáním přírodních materiálů.