Moravská Ostrava a Přívoz

Hlasování - návrhy lokalit

 • Od 31.05. do 01.07.2024 probíhá hlasování veřejnosti o navrhovaných lokalitách 

 • Každý hlasující má dva kladné hlasy, kterými podpoří navrhované lokality

 • K realizaci bude vybrána pouze jedna lokalita s nejvyšším počtem hlasů

 • Konečná proměna lokality proběhne podle zpracované studie Ostravské univerzity

 • Výsledná studie bude předána vybranému projektantovi, který vypracuje projektovou dokumentaci 

 • Rozsah proměny bude ovlivněn výší alokovaných prostředků 

1. Navrhované lokality

 • Celkový počet zbývajících hlasů: 2

  Zbývá kladných hlasů: 2 Počet hlasů k tématu: 1
 • 1. 
  1. 
  • Zdůvodnění návrhu lokalit: Vnitroblok je plný zeleně a klidu, ale chybí mu lepší a modernější zázemí pro děti. Nachází se zde pískoviště doplněné zchátralými lavičkami a několika menšími houpačkami na pružině, které působí zastarale. Spousta rodin z okolních domů by uvítalo dětské hřiště doplněné o moderní prvky. Revitalizace by byla přínosem primárně pro mladé rodiny s dětmi, které v okolí žijí a mnohdy docházejí se svými ratolestmi do vzdálenějších dětských hřišť. Nejen senioři by uvítali kvalitní lavičky a využili tak pobyt venku, neboť v nejbližším okolí není jediná plnohodnotná lavička.
  • Návrh vize proměny lokality: Rodiny z okolních domů by uvítali nové modernější dětské hřiště. Představou je dětský mobiliář s prvky podobnými z již zrealizovaného dětského hřiště v Bezručově parku na ul. Nádražní. Tedy moderní prvky pro děti, houpačky a jiná zázemí dětského hřiště 21. století doplněné o nový kvalitní mobiliář v podobě laviček a odpadkových košů. Vzhledem k vysokému počtu pejskařů je navrženo, aby dětské hřiště bylo oploceno. Ke zvelebení místa by prospěla i další výsadba zeleně, která by v letních měsících přinesla stín a tím i příjemný pobyt venku pro děti i dospělé.
  • Lokalitahttps://drive.google.com/file/d/1kPKNyybRMvWrtrUzBfs68oWWqL2iBK2Q/view?usp=sharing
 • 2. 
  2. 
  • Zdůvodnění návrhu lokality: Tento projekt řeší veřejný prostor v Zadním Přívoze-Mecnarovského sad, kde se potkávají rodiny s dětmi, kteří žijí v sociálně vyloučené lokalitě. V této části městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz již několik desítek let dlouhodobě chybí lavičky k posezení s pískovištěm pro nejmenší děti. V lokalitě žije cca 180 dětí, které nemají k dispozici místo, kde se jednak mohou společně setkávat a rozvíjet své dovednosti a zručnosti. Potkávání dětí na jednom místě má pozitivní vliv na jejich sociální rozvoj a tím místem je „Dětské pískoviště“.
  • Návrh vize proměny lokality: V navrhované lokalitě by bylo vybudováno dětské pískoviště s posezením pro rodiny s dětmi. Součástí odpočinkové zóny by bylo nejen dětské pískoviště, ale i kvalitní mobiliář v podobě laviček a odpadkových košů. Projekt by byl přínosný především pro místní obyvatelé žijící v sociálně vyloučené lokalitě v blízkosti Mecnarovského sadu. Rodiny s dětmi by získaly novou možnost trávení volného času v místě bydliště. Děti by mohly trávit volný čas v bezpečném prostředí, posílil by se sociální kontakt mezi dětmi a dospělými žijícími v komunitě a došlo by k utužování vztahů mezi místními obyvateli.
  • Lokalitahttps://drive.google.com/file/d/1kPKNyybRMvWrtrUzBfs68oWWqL2iBK2Q/view?usp=sharing
 • 3. 
  3. 
  • Zdůvodnění návrhu lokality: Okolí navrhované lokality je poměrně hustě zabydlenou lokalitou, přesto zde chybí jakékoliv veřejné dětské hřiště. Navrhována je tedy proměna dvorku Teslova, kde díky herním prvkům a městskému mobiliáři budou moct trávit čas jak děti, tak jejich rodiče. Ve dvorku je pouze malé pískoviště, které neodpovídá dnešním standardům. Děti hrají fotbal mezi neudržovaným porostem, do dvorku chodí venčit své mazlíčky pejskaři a v létě sem obyvatelé přilehlých domů stěhují nábytek z bytů ven z důvodu absence městského mobiliáře. Na rozích dvorku jsou na silnici umístěny kontejnery, které hyzdí okolí a kupí se u nich odpad navážený zejména nerezidenty z širšího okolí.
  • Návrh vize proměny lokality: Vzniklé místo by mělo zajistit vyžití pro děti nejen z přilehlých domů, ale i z blízkého okolí a plnohodnotné trávení volného času pro ostatní obyvatele. Pro děti by byly vybudovány jednoduché herní prvky, které nabídnou odpočinek i zábavu: oplocená herní sestava s pískovištěm, prolézačky, houpadla nebo malé travnaté fotbalové hřiště s brankami. Pro dospělé pak mobiliář, který poskytne prostor pro setkávání – betonové lavičky a stoly. Pro pejskaře koš na psí exkrementy. V neposlední řadě je navrhováno umístění zástěny u kontejnerů a instalace kamerového systému napojeného na městskou policii.
  • Lokalitahttps://drive.google.com/file/d/1jZMKKyLBsdkOZsUuxgCn4QwG9ZYU1nU6/view?usp=sharing
 • 4. 
  4. 
  • Zdůvodnění návrhu lokality: Dětské hřiště Mánesova je zastaralé a jeho součástí jsou poškozené herní prvky. Z důvodu absence dalších dětských hřišť v okolí, je navrhované dětské hřiště využíváno nejen dětmi z okolních sídlišť, ale i školkami nacházejícími se v jeho blízkosti. Hřiště není udržované, průlezky zanedbané a povrch je pro děti nevyhovující. Hřiště často navštěvují nepřizpůsobiví občané, navrhováno je tedy nejen zatraktivnění lokality, ale i zvýšení bezpečnosti a tím zkvalitnění života v dané lokalitě. Revitalizace by byla přínosem nejen pro rodiny s dětmi žijící v těsné blízkosti, ale i školky, které dětské hřiště navštěvují.
  • Návrh své vize proměny lokality: Navrhována je celková revitalizace dětského hřiště, neboť z důvodu jeho dlouholetého provozu jsou viditelné známky jeho opotřebení a nevyhovujícího stavu. Revitalizace by měla zahrnovat výměnu povrchu, z travnatého na jiný, udržitelnější. Dále také úprava stávajících herních prvkům např. zmenšení stávajícího pískoviště, a doplnění nových herních prvků v podobě kolotoče, houpačky, různých prolézaček, Jelly Bubbles a trampolín do země. Lokalita by byla doplněna o kamerový systém, který by byl napojen na městskou policii, a to z důvodu dodržování pořádku nejen na hřišti, ale i v jeho těsné blízkosti.
  • Lokalitahttps://drive.google.com/file/d/1GdpIHPNYCPMtgxrQrvuXW5cBwo5qn1k6/view?usp=sharing

2. Jak jste se o participativním rozpočtu dozvěděli?

3. Vaše další náměty a komentáře