Bílina

Hlasování o návrzích realizace projektů v rámci participativního rozpočtu - TVOŘÍME BÍLINU 2022/2023

Město Bílina vyčlenilo ze svého rozpočtu 1.000.000 Kč na realizaci projektů navržených občany na oživení města.

Náklady na jeden projekt nesmí přesáhnout částku ve výši 350.000 Kč.

O realizaci maximálně 3 projektů rozhodnou občané svým hlasováním.

Každý hlasující má k dispozici tři hlasy - dva hlasy kladné a jeden hlas záporný s tím, že jednomu návrhu je možné udělit maximálně jeden hlas.

Hlasování je tajné.

Jednotliví navrhovatelé prezentovali své návrhy na veřejném projednání, které se uskutečnilo 12. září 2022. Záznam z tohoto projednání je pro Vás k dispozici na webových stránkách https://live.publicstream.cz/bilina/archiv (viz odkaz níže)

1. Který návrh se Vám líbí nejvíce? Dejte mu svůj kladný hlas (+). Kladným hlasem můžete podpořit dva projekty. Který návrh se Vám líbí nejméně? Dejte mu svůj záporný hlas (-) Záznam veřejných prezentací

 • Celkový počet zbývajících hlasů: 3

  Zbývá kladných hlasů: 2 Zbývá záporných hlasů: 1 Počet hlasů k tématu: 2
 • 1. 
  1. 
  Oprava brány a zdí bývalé zaniklé botanické zahrady pod Bořněm
 • 2. 
  2. 
  Doplnění Pohádkového lesa o 2D reliéfní dřevořezby vysoké lesní zvěře a 3D modely dalších živočichů, vč. informačních tabulí
 • 3. 
  3. 
  Revitalizace parku u DDM Bílina, zlepšení dostupnosti dětských prvků v okolí a zlepšení estetického vzhledu parku
 • 4. 
  4. 
  Oplocený prostor pro volný pohyb psů na úpatí kopce Chlum