Praha 21

MĚNÍME ÚJEZD 2022

Třetí ročník participativního rozpočtu je v plném proudu. Zapojte se i letos do plánování dalšího rozvoje naší městské části a hlasujte pro svůj projekt. Přáli bychom si, abyste byli součástí navrhování a rozhodování, co se u nás zlepší, nebo udělá nového.

Vedení MČ Praha 21 ze svého rozpočtu pro rok 2022 plánuje uvolnit 1.000.000, – Kč, které budou využity na realizaci projektů, jež navrhnou a odhlasují občané naší městské části.

Věříme, že právě obyvatelé naší městské části vědí, co jim ve svém blízkém okolí schází a co potřebují vylepšit. Spoluvytváření řešení a dialog s místním úřadem je tou nejlepší cestou, jak docílit pozitivního rozvoje naší městské části.

1. Podívejte se na sedm projektů, pro které můžete hlasovat. Záporný hlas udělte až po udělení alespoň 2 hlasů kladných. Není nutnost využít všechny hlasy. Hlasovat mohou pouze obyvatelé městské části Praha 21.

 • Celkový počet zbývajících hlasů: 4

  Zbývá kladných hlasů: 3 Zbývá záporných hlasů: 1 Počet hlasů k tématu: 1
 • 1. 
  1. 
  Cílem projektu je zakoupení a instalace SMART SINGLE toalety u sportovně – rekreační oblasti za sídlištěm Rohožník. Vzhledem k rozvoji a zvýšení možností sportovního a relaxačního využití této lokality narostl i počet lidí, kteří zde tráví čas. Ukázalo se, že zde chybí možnost veřejného WC a dochází ke znečišťování revitalizované zeleně určené k odpočinku. SMART toaleta bude napojena na inženýrské sítě (voda, kanalizace, elektrika) v místě. Vstup bude zpoplatněn, což by mělo bránit ničení a znečišťování vnitřních prostor toalety. Platba bude probíhat bezkontaktně platební kartou.
  • Umístění: sídliště Rohožník, blízko venkovní posilovny
  • Předpokládané náklady: 455.686 Kč
  • Navrhovatel: Jitka Carbolová
 • 2. 
  2. 
  Na některých místech v Újezdě nad Lesy chybí možnost, zejména pro starší občany, odpočinout si např. cestou z obchodu nebo od zastávky. Dalšími vhodnými místy jsou aleje či hřbitov a jeho okolí. Cílem projektu je přidat na vytipovaná místa jednoduché dřevěné nebo plastové (udržitelné/eko) lavičky, které by byly v oblibě u místních obyvatel. Lavičky by byly umístěny na pozemcích ve vlastnictví nebo místech svěřených správě MČ Praha 21.
  • Umístění: poblíž hřbitova, ul. Sudějovická, ul. Pilovská, u nové aleje na sídlišti Rohožník
  • Předpokládané náklady: 32.000 Kč
  • Navrhovatel: Jitka Carbolová
 • 3. 
  3. 
  Cílem projektu je rozšíření stávající venkovní posilovny v areálu Kácovská. Po zkušenostech z uplynulého období, kdy nebylo možné sportovat ve vnitřních prostorách, navrhujeme doplnit stávající posilovnu o další prvky. Jednalo by se o posilování v sedě i ve stoje se zátěží. Venkovní posilovna by se rozšířila o dalších pět strojů.
  • Umístění: areál Kácovská
  • Předpokládané náklady: 700.000 Kč
  • Navrhovatel: Kristýna Kopecká
 • 4. 
  4. 
  Chodník v ulici Netušilská je ve velmi špatném stavu a zasloužil by si opravu povrchu. Úsek mezi ulicemi Borovská a Budčická je v celkové délce cca 229 m a šířce 2 m. Je tedy třeba zajistit výškovou úpravu obrubníku u vjezdů na soukromé pozemky, pro umožnění bezbariérového přístupu.
  • Umístění: ul. Netušilská (úsek mezi ulicemi Borovská a Budčická)
  • Předpokládané náklady: 850.000 Kč
  • Navrhovatel: Michal Hazdra
 • 5. 
  5. 
  Jak vnést jednoduchou inspiraci pro duši do kulis Újezdu. Najít zeď, která je dostatečně velká a na frekventovaném místě. Kudy každý den chodí lidé, hlavně po ránu, a je tak možné je příjemně naladit na nový den. Ideální volba je podchod pod nádražím Klánovice. Chceme, aby tento fádní prostor ožil a již nebyl poškozován vandaly. Tento projekt se uchytil již v mnoha městech, tak co i u nás? Představení návrhu: https://www.youtube.com/watch?v=VcbJZVNI_PI
  • Umístění: nádražní podchod ve stanici Praha - Klánovice
  • Předpokládané náklady: 45.000 Kč
  • Navrhovatel: Michaela Kozlovskij Skalníková
 • 6. 
  6. 
  V minulých letech bylo v rámci participativního rozpočtu realizováno workout hřiště v ulici Luníkovská. Jako dopadová plocha byla ponechána tráva, která se během používání hřiště vyšlapala na udusanou hlínu. V rámci zvýšení bezpečnosti a možnosti častějšího použití workout hřiště (v období podzim až jaro je po dešti hřiště z důvodu bláta nepoužitelné) navrhuji realizaci polyuretanového povrchu. Tim se zvýší bezpečnost dopadových ploch a možnost širšího cvičebního využití např. jako na workout hřišti na Blatově u rybníka.
  • Umístění: ul. Luníkovská
  • Předpokládané náklady: 417.000 Kč
  • Navrhovatel: Magda Strnadová
 • 7. 
  7. 
  Zřízení mlatové cesty v délce cca 110 m a šíři cca 2,5 m na sídlišti Rohožník, jež by spojovala stávající hřiště s asfaltovým povrchem s již provedenou mlatovou cestou podél stromořadí. Mlatová cesta je označení pro zpevněné cesty a pěšiny vytvořené dvěma nebo třemi vrstvami kameniva a hlinitopísčité půdy. Jejich povrch má přírodní vzhled, chodí se po něm pohodlně a dobře propouští vodu, takže se deštěm povrch cesty příliš nerozbahňuje.
  • Umístění: sídliště Rohožník
  • Předpokládané náklady: 550.000 Kč
  • Navrhovatel: Libor Václavík