Žleby

NAKOPNI ŽLEBY 2024

Vážení spoluobčané,

nyní se můžete aktivně zapojit do rozhodování o části financí z rozpočtu obce Žleby, které budou využity na realizaci nápadů občanů, žáků a učitelů MŠ a žáků a učitelů ZŠ.

Celkem se sešlo 19 návrhů, z nichž 17 postoupilo do fáze hlasování, z toho 4 návrhy občanů, 9 návrhů MŠ a 4 návrhy ZŠ (2 návrhy MŠ byly vyřazeny na žádost navrhovatele). Hlasující má možnost udělit pro návrhy občanů až 3 kladné hlasy a 1 záporný hlas, nemusí rozdat všechny! Pro návrhy ZŠ 2 hlasy, záporné hlasy se nedávají. Pro návrhy MŠ 4 hlasy, záporné hlasy se nedávají.

Každý může hlasovat jednou. Jednomu návrhu lze udělit jen jeden hlas, ať už kladný nebo záporný.

Po sečtení všech plusových a všech mínusových hlasů u každého návrhu budou návrhy seřazeny od nejvyššího po nejnižší počet získaných hlasů. Do realizace budou vybrány záměry v pořadí od nejvyššího počtu získaných hlasů až do vyčerpání stanovené alokace. Návrh, který získá více jak 25% podíl negativních hlasů ze všech hlasů odevzdaných návrhu, nebude realizován z důvodu vysoké kontroverze.

1. Výčet projektů občané:

 • Celkový počet zbývajících hlasů: 4

  Zbývá kladných hlasů: 3 Zbývá záporných hlasů: 1 Počet hlasů k tématu: 1
 • 1. 
  1. 
  "Cílem nákupu pojízdného mobilního pódia je především jeho využití při společenských a kulturních akcí v naší obci, popřípadě i v okolních municipalitách. Za každou pořádanou akcí stojí velké přípravy a náročná organizace a je velkou škodou, že v mnoha případech je poté akce negativně vnímána díky tomu, že vystupující či účinkující nemají adekvátní a reprezentativní prostor pro vystoupení. Mobilní podium by mělo být využito např. Žlebské pouti, při rozsvěcení vánočního stromečku či při dalších společenských aktivitách, jistě by jej mohli využít i místní organizace a spolky. (Nejeden z rodičů neviděl vystoupení svých dětí při vánočním jarmarku, málo komu se líbilo vystoupení žáků ZUŠ mezi dveřmi obecního úřadu). Pojízdné pódium se zastřešením je umístěné na vlečném zařízení a je možné jej vyrobit na přání zákazníka v požadovaných rozměrech. Pódium je umístěno na bržděném podvozku s jednou, nebo více nápravami, v závislosti na jeho velikosti. Po jeho zaparkování a nivelaci vleku se mechanicky zvedne střecha, rozloží se podlaha a zaaretuje se ve zvolené poloze. V přední i zadní části podlahy se vyklopí teleskopické nohy, vysunou se vstupní schody a opláští se horizont, případně i boky. Pódium splňuje všechny požadované normy pro provoz na pozemních komunikacích (STK). V případě zájmu by se mohlo pódium nabízet k pronájmu okolním obcím, za poplatek, který by přispíval do obecního rozpočtu.
  • Navrhovatel: Ing. Pavlína Dalešická
  • Předpokládaná výše nákladů: 150 000 Kč
 • 2. 
  2. 
  "Cílem tohoto projektu je provedení obnovy a rozšíření současného zanedbaného stavu dětského hřiště na Sibiři a vybudování moderního dětského hřiště s herními prvky pro všechny věkové kategorie. Tato modernizace by mohla započít obměnou stávajících herních prvků či rozšířením podél hřiště na malou kopanou. (Oplocení, které je na hřišti v tuto chvíli již neplní svou úlohu a v některých případech je i životu nebezpečné (uvolněné plaňky či celé plotové dílce) o možnosti uzamykání tohoto prostoru ani nemluvě. Herní prvky, které jsou na dětském hřišti umístěny byly moderní před xxx lety). Vytvořením moderního dětského hřiště by se přispělo ke zkvalitnění volného času dětí. V nové části Sibiře je vystavena celá nová čtvrť, obydlená převážně mladými rodinami. Bohužel v tuto chvíli není hřiště vybaveno tak, aby bylo využíváno dětmi všech věkových kategorií. Nemluvě o tom, že zde chybí i ""společenský prostor"" pro obyvatele. Modernizací by mohl například vzniknout oddechový prostor pro maminky s malými dětmi či prostor pro občasné setkávání obyvatel Sibiře. Mohlo by se jednat o vytvoření multi-společenského prostoru, zaměřeného na ekologii a na udržitelný způsob života, kde by docházelo k harmonii vztahů mezi člověkem a přírodou či vytvoření takového místa, v němž se budou střetávat všechny věkové kategorie. Modernizace by mohla být kombinací herních prvků z přírodních materiálů a současných materiálů (plast, lanové systémy, prolézačky, houpačky, skluzavky, sportovní prvky zejména k sociálnímu začleňování či udržování tělesné kondice). Pozn.: foto jsou pouze ilustrační, realizační firmy nabízí hřiště přímo na míru, dle prostorových možností.
  • Navrhovatel: Ing. Pavlína Dalešická
  • Předpokládaná výše nákladů: 150 000 Kč
 • 3. 
  3. 
  Instalace dopravního zrcadla v křižovatce spojující ulice Na Vranině, Vinařská, Obránců míru, Mládežnická. Při výjezdu z ulice Na Vranině je velmi špatný výhled z vozidla do ulice Vinařská směrem doleva k bývalé pekárně. Umístění zrcadla bych navrhoval přibližně v místě viz mapa v příloze.
  • Navrhovatel: Zdeněk Marousek
  • Předpokládaná výše nákladů: 100 000 Kč
 • 4. 
  4. 
  "Naším cílem je prostřednictvím nových hracích prvků a mobiliáře zatraktivnit hřiště Za Šumavou. Navrhujeme hřiště Smart Baboon, neboť obsahuje dost hracích prvků, pro starší děti. Je vyrobeno v souladu se směrnicí EN 71.Houpačky a ručkovadlo jistě budou velmi využívanými prvky. I skluzavka pro větší děti si jistě najde své oblíbence. Dalším navrhovaným prvkem je lanová dráha. Bude skvělým pomocníkem ke zvýšení fyzické zdatnosti a rozvoji motorických schopností našich dětí. Soulad s požadovanou normou je samozřejmostí. Protože je hřiště umístěno na prostoru bez stromů, není zde v letních měsících žádná možnost schování se do stínu. Kvůli tomu je v podstatě nemožné na toto hřiště během horkých letních měsíců chodit. Proto jsme do návrhu přidali altán. Bude místem, kam se dá umístit stávající lavice se stolem, a kde můžeme nejen posvačit, ale i malovat, modelovat, prostě trávit čas venku ale ne na přímém slunci. Jako nezbytně nutné považujeme na dětském hřišti oplocení. Protože vede po obvodu chodníku elektrické vedení, není možné tu postavit (zakopat) plot. Z toho důvodu nás napadlo nasimulovat oplocení pomocí okrasných truhlíků. Do nich by obec mohla zavést hlínu a zasadit bezúdržbovou květenu. Další možností by mohlo být „pěstování“ základní zeleniny v truhlích, jako cílená aktivita, jak seznámit děti s procesem pěstitelských prací. Ať už bude v truhlících cokoliv, bez pochyby to zpříjemní prostředí celého dětského hřiště. Součástí tohoto návrhu jsou i dva návrhy kompozice rozmístění navrhovaných prvků. Z výše zmíněných důvodů navrhujeme doplnit dětské hřiště „Za Šumavou“ o tyto prvky: doplnění hracích prvků pro starší děti + altán 3,3x3,3m + truhlíky simulující oplocení+lanová dráha
  • Navrhovatel: Simona Fuxová
  • Předpokládaná výše nákladů: 136 257 Kč

2. Výčet projektů žáků ZŠ:

 • Celkový počet zbývajících hlasů: 2

  Zbývá kladných hlasů: 2 Počet hlasů k tématu: 1
 • 1. 
  1. 
  "Překážka Klasik - rozměr 60x40cm (1ks - 879 Kč, alespoň 6ks - 5274) Bezpečná překážka pro nejmenší a začínající atlety, nastavitelná na různé výšky, použitelná též jako malé žíněnka nebo podložka, která se dá zvětšit napojením dalších dílů pomocí suchých zipů. Lze použít samostatně nebo s překážkou mini pod kódem 4-11200. jádro PE obal snadno omyvatelné PVC Překážka mini - rozměr 60x10x6cm (1ks - 390 Kč, alespoň 6ks - 2340Kč) Lze použít samostatně nebo jako nástavec k překážce klasik pod kódem 4-11199. jádro PUR obal snadno omyvatelné PVC Dětská švédská bedna, 75x40x45 cm (1ks - 4416,50, 3ks - 13249,50 Kč) (výška 40 cm) kvalitní švédská bedna české výroby z bukového masivu je určená především pro děti, proto je její výška pouze 40 cm - horní díl je potažený koženkou - v případě zájmu je možné dokoupit samostatný díl výšky 10 cm (3x) Případně další tělocvičné pomůcky do nevyčerpané výše."
  • Navrhovatel: Dana Kubešová
  • Předpokládaná výše nákladů: 30 000 Kč
 • 2. 
  2. 
  Vybudování odpočinkové zóny na zahradě školy skládající se z místa na sezení a zastínění.
  • Navrhovatel: Ivana Nováková
  • Předpokládaná výše nákladů: 50 000 Kč
 • 3. 
  3. 
  "Žáci 8.ročníku navrhují zakoupit venkovní betonový stůl na ping-pong a fotbálek, které by byly umístěny na zahradě školy a byly využívány v době přestávek pro všechny žáky, odpoledne i pro školní družinu.
  • Navrhovatel: Ivana Nováková
  • Předpokládaná výše nákladů: 50 000 Kč
 • 4. 
  4. 
  "Chtěli bychom nechat postavit vyvýšené záhony u školy na ploše před budovou dílen. V těchto záhonech by se žáci učili pěstovat zeleninu, květiny, bylinky. Naučili by se něco o práci na zahradě v různých ročních obdobích, tak jako to bylo při hodinách pěstitelských prací. Mimo užitečné funkce by ale šlo i o estetickou funkci - zkrášlení okolí školy. Jednalo by se 10 záhonů, aby měla každá třída svůj a jeden pro školní družinu.
  • Navrhovatel: Mgr. Marcela Palošová
  • Předpokládaná výše nákladů: 50 000 Kč

3. Výčet projektů žáků MŠ:

 • Celkový počet zbývajících hlasů: 4

  Zbývá kladných hlasů: 4 Počet hlasů k tématu: 1
 • 1. 
  1. 
  "SEDCO Švédská bedna - Plyobox/Jumpbox 122x75x123 cm - 9850,- DMA Praha Balanční podložka KOPULE BP 701 - 210,-Kč /ks (alespoň10 ks) = 2100,- Hs Hop-Sport Skládací tvrdá gymnastická žíněnka 5cm HS-065FM červená - 1348,- Merco Multipack 10ks Hula Hoop Neon gymnastická obruč 50 cm - 430,-
  • Navrhovatel: Markéta Čechová
  • Předpokládaná výše nákladů: 14 000 kč
 • 2. 
  2. 
  "Flexibilní mikroskop s pružným držákem, 4 LED diodami s nastavitelnou intenzitou, jednoduchým USB napájením a pozorovací deskou s mřížkovou stupnicí. Umožňuje 60x a 250x zvětšit obraz, je možné ho při používání ho držet v ruce nebo připevnit na držák. Dokáže pořizovat snímky zvětšených obrázků. Rozměr: 3 x 8,6 cm.
  • Navrhovatel: Markéta Čechová
  • Předpokládaná výše nákladů: 3 500 Kč
 • 3. 
  3. 
  "Stojan k sušení výkresů obsahuje 25 přihrádek, na které ukládáme výkresy určené na sušení. K stojanu jsou upevněna kolečka, pomocí nich se dá lehce přesouvat na různá místa. Rozměr: 44,5 x 35,5 x 96 cm.
  • Navrhovatel: Markéta Čechová
  • Předpokládaná výše nákladů: 10 000 Kč
 • 4. 
  4. 
  "Vozík obsahuje množství poliček a zásuvek na odkládání různých výtvarných pomůcek. Zásuvky jsou vyrobené z pevného a odolného kartonu. Díky kolečkům je manipulace s vozíkem velmi jednoduchá. Rozměr: 80 x 75 x 40 cm.
  • Navrhovatel: Markéta Čechová
  • Předpokládaná výše nákladů: 7 040 Kč
 • 5. 
  5. 
  "Pro použití na zahradu MŠ - drobné úpravy kolem zahradních prvků.
  • Navrhovatel: Markéta Čechová
  • Předpokládaná výše nákladů: 4 000 Kč
 • 6. 
  6. 
  komunikace a otevírání dveří přes vzdálenou aplikaci.
  • Navrhovatel: Markéta Čechová
  • Předpokládaná výše nákladů: 15 000 Kč
 • 7. 
  7. 
  "Klokanův kufr je nová komplexní pomůcka pro předškolní věk. KLOKANŮV KUFR dává všem institucím i rodičům možnost sledovat dítě podle věkově kompetenčního systému a spolupracovat na konkrétních úkolech. Je tedy pomůckou, kterou využijí předškolní zařízení jakéhokoliv zaměření, základní školy pro přípravné ročníky a integrované žáky, školy speciální a praktické, pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra, logopedická a ergoterapeutická pracoviště, rané péče, mateřská a rodinná centra, sociální služby ambulantní i pobytové a samozřejmě i rodiče. Handicapovaným umožní systematickou práci, nadané děti zvládnou úkoly s věkovým předstihem a mohou posílit své silné stránky, popř. vyladit případné specifické nedostatky. KLOKANOVA KAPSA navazuje na diagnostický soubor Klokanův kufr sada metodických pomůcek Klokanovy kapsy. V šesti kartonových krabicích velikosti deskové hry najdete pomůcky, které přispívají celkovému rozvoji dítěte, jeho technických schopností a logického myšlení.
  • Navrhovatel: Bc. Markéta Čechová
  • Předpokládaná výše nákladů: 48 281 Kč
 • 8. 
  8. 
  "Zakoupení dřevěné sestavy - Polikarpovy stavebnice. Celkem 84 komponentů: 3x kvádr, 2x krychle, 2x jehlan, 2x půlválec, 1x válec 56/28 cm, 8x kolo 21 cm, 4x tyč 100 cm, 6x tyč 44 cm, 15x spoj. špalík 8 cm, 40x zajišťovací kolíček, 1x palička"
  • Navrhovatel: Bc. Markéta Čechová
  • Předpokládaná výše nákladů: 25 258 Kč
 • 9. 
  9. 
  "Zakoupení mlhoviště do prostoru zahrady mateřské školy. • Průměr/šířka: 1,5 m • Výška: 180 cm • Váha: 33,5 kg • Materiál: nerez"
  • Navrhovatel: Bc. Markéta Čechová
  • Předpokládaná výše nákladů: 24 800,- Kč bez DPH

4. Vaše náměty a komentáře

5. Uvítali byste více podobných anket?